Evaluarea comună a implementării Programului de dezvoltare a educației incluzive anii 2011-2020

Evaluarea comună a implementării Programului de dezvoltare a educației incluzive anii 2011-2020

copil-scoala-rural
UNICEF/Moldova/2018

Cele mai importante articole

Obiectul evaluării este reprezentat de Programul de dezvoltare a educației incluzive pentru anii 2011-2020, implementat în Republica Moldova în perioada 2011-2019.

Implementarea Programului de dezvoltare a educației incluzive pentru anii 2011-2020 a urmărit să contribuie la realizarea misiunii prioritare a educației, a asigurării egalității de șanse și accesului la educație de calitate pentru fiecare copil, tânăr, adult, la toate nivelurile și pașii sistemului educațional, prin realizarea unui set de obiective generale și specifice.

Programul creează cadrul normativ pentru a asigura condițiile adecvate pentru crearea unui mediu educațional prietenos și accesibil, capabil să răspundă nevoilor tuturor copiilor. În plus, stabilește responsabilitățile autorităților centrale și locale și ale instituțiilor educaționale în promovarea incluziunii.

Programul este încă în curs de implementare (întrucât, acesta acoperă intervalul de timp 2011-2020), proces organizat în 3 etape:

  1. 2011 – 2012 Elaborarea cadrului normativ de dezvoltare a educaţiei incluzive.
  2. 2013 – 2016 Pilotarea modelelor de educaţie incluzivă.
  3. 2017 – 2020 Realizarea la scară largă a prezentului Program.

Beneficiarii finali ai Programului sunt toți copiii, indiferent de starea materială a familiei, locul de reședință, etnia, limba vorbită, sexul, vârsta, afilierea politică sau religioasă, starea de sănătate, caracteristicile învățării, cazierul judiciar.

Join-Evaluation-Inclusive-Education
Autor
UNICEF
Data publicării
Limbi
Engleză

Descarcă raportul

(PDF, 4,45 MB) (PDF, 5,75 MB) (PDF, 4,30 MB) (PDF, 5,91 MB)