Educația incluzivă Evaluarea comună a implementării Programului de educație incluzivă 2011-2020

Documentul de față reprezintă versiunea preliminară a Raportului de evaluare elaborat pentru a prezenta rezultatele ”Evaluării comune a punerii în aplicare a Programului de dezvoltare a educației incluzive pentru anii 2011-2020”

Educația incluzivă Evaluarea comună a implementării Programului de educație incluzivă 2011-2020
UNICEF

Cele mai importante articole

Documentul de față reprezintă versiunea preliminară a Raportului de evaluare elaborat pentru a prezenta rezultatele ”Evaluării comune a punerii în aplicare a Programului de dezvoltare a educației incluzive pentru anii 2011-2020”, inclusiv aplicarea standardelor școlare adecvate copiilor”. În vederea consolidării acestei versiuni preliminare și dezvoltării Raportului final de evaluare, urmează să fie organizate un panel de experți și un atelier de validare a rezultatelor. Opiniile experților și ale tuturor factorilor interesați vor fi luate în considerare în finalizarea acestui livrabil.

Educația incluzivă Evaluarea comună a implementării Programului de educație incluzivă 2011-2020
Autor
UNICEF
Data publicării
Limbi
Română, Engleză