Copiii în conflict cu legea

în Republica Moldova

juvenile justice
UNICEF/Moldova/2010

Cele mai importante articole

Sectorul justiției din Republica Moldova a trecut în ultimele două decenii prin reforme semnificative. Țara a înregistrat progrese semnificative în tranziția de la un sistem de justiție de tip sovietic, bazat preponderent pe măsuri punitive, de monitorizare și instituționalizare, către o abordare concentrată pe reintegrare și reabilitare, și respectul față de drepturile omului, proces echitabil și asigurarea supremației legii. Această tranziție a inclus modificări de legi, sisteme și instituții, precum și consolidarea capacităților funcționarilor și ale practicienilor implicați în sistemul justiției. Aceasta de asemenea a presupus și eforturi consolidate pentru a crea un sistem al justiției juvenile care să fie conform standardelor internaţionale; în anul 2002 Guvernul Republicii Moldova, împreună cu UNICEF, a inițiat un program comprehensiv de „Reformă a sistemului justiției juvenile”, care a presupus schimbări semnificative în legislația, politicile și practicile din Republica Moldova ce țin de copiii aflați în conflict și în contact cu legea.

În pofida progresului considerabil înregistrat în acest domeniu, mai sunt lacune substanțiale. În special, aceste lacune se referă la lipsa serviciilor și a programelor care previn delincvența. Serviciile de prevenire presupun un grup vast de intervenții și ar putea include: servicii care ar avea drept scop prevenirea implicării copiilor în comportament delincvent de la bun început prin diminuarea factorilor care conduc la delincvență; servicii pentru copiii care manifestă comportament delincvent, dar nu întrunesc vârsta minimă de răspundere penală; servicii pentru copiii care au comis o infracțiune; și servicii care promovează reintegrarea copilului în comunitatea din care provine, dacă acesta a fost în ultimă instanță eliberat, deviat sau condamnat să-și ispășească pedeapsa într-o instituție de corecție. Serviciile de prevenire sunt strâns legate de infrastructura socială mai largă și susțin mecanisme care sunt disponibile pentru copiii vulnerabili și pentru familiile lor.

cover conflict law
Author
UNICEF Moldova
Data publicării
Limbi
Engleză, Română

Descarcă raportul

(PDF, 1,04 MB) (PDF, 1,01 MB)