Cadrul de la Sendai pentru reducerea riscurilor de dezastre pentru copii

Responsabilitatea pentru reducerea riscului de dezastre trebuie să revină administraţiei publice locale, sectorului privat și altor părți interesate.

security school
UNICEF/2018

Cele mai importante articole

Cadrul de la Sendai este un acord voluntar, fără caracter obligatoriu, care a fost încheiat pe un termen de 15 ani și care recunoaşte că statul are rolul principal în reducerea riscurilor de dezastre, însă responsabilitatea trebuie să revină și altor părți interesate, inclusiv administraţiei publice locale, sectorului privat și altor părți interesate. Este vizat următorul rezultat:

Reducerea substanţială a riscului de dezastre și a pierderilor de vieți, mijloace de trai și de sănătate, și de resurse economice, fizice, sociale, culturale și de mediu ale persoanelor, întreprinderilor, comunităților și țărilor.

Sendai framework
Author
UNISDR
Data publicării
Limbi
Engleză

Descarcă raportul

(PDF, 6,33 MB)