Analiza sărăciei monetare și a bunăstării gospodăriilor cu copii din 2019

pe baza rezultatelor Cercetării Bugetelor Gospodăriilor Casnice din 2019 în Moldova

DG8_8674.JPG
UNICEF Moldova

Cele mai importante articole

Raportul analitic "Analiza sărăciei monetare și a bunăstării gospodăriilor cu copii, pe baza rezultatelor Cercetării Bugetelor Gospodăriilor Casnice din 2019" conține informații statistice privind caracteristicile generale ale gospodăriilor cu copii în funcție de mediul de reședință, numărul de copii, tipul gospodăriei, quintile, prezența migranților în gospodării, nivelul de sărăcie și bunăstare a acestora.


Sursa principală de informație pentru calcularea setului standard de indicatori ai sărăciei constituie Cercetarea Bugetelor Gospodăriilor Casnice1 (CBGC), realizată de către Biroul Național de Statistică (BNS). Obiectivul principal al CBGC este determinarea multiaspectuală a nivelului de trai al populației, inclusiv al diferitor grupuri social-economice, prin prisma veniturilor, cheltuielilor, consumului, condițiilor de trai și a altor indicatori ce caracterizează bunăstarea populației.


Sărăcia în Republica Moldova este măsurată folosind cheltuielile de consum și pragul absolut al sărăciei (format din două componente: alimentară și nealimentară), care este calculat într-un an specific, și cuprinde valoarea monetară a coșului de consum, considerat că asigură necesitățile de bază minime, acceptabile la nivel național. Indicatorii sărăciei au fost calculați conform metodologiei2 aprobate prin Ordinul Directorului general al BNS nr. 56 din 24 august 2018 și completate prin Ordinul BNS nr. 15 din 02 iulie 2020.


Datele sunt prezentate fără teritoriul din partea stângă a Nistrului și mun. Bender și au la baza populația cu reședință obișnuită.

Pentru mai multe informații și anexe statistice complete în Excel vă rugăm să consultați https://statistica.gov.md//pageview.php?l=en&id=6932&idc=350 

Raportul a fost elaborat cu suportul UNICEF Moldova.

_____________________________________
1 Metadatele privind CBGC https://statistica.gov.md/public/files/Metadate/CBGC.pdf
2 Metodologia de calculare a pragului absolut al sărăciei https://statistica.gov.md/public/files/Metadate/alte/Metodologie_saracie.pdf

cover poverty analysis 2019.PNG
Autor
National Bureau of Statistics
Data publicării
Limbi
Engleză, Română

Files available for download