Analiza evaluării în sistemul educaţional

Analiza a evaluării în domeniul educaţiei reprezintă o evaluare tematică a politicilor care însoţeşte analiza sectorului educaţional naţional

Analiza evaluării în sistemul educaţional
UNICEF

Cele mai importante articole

Actuala analiză a evaluării în domeniul educaţiei (în continuare, “analiză”) a fost comandată de Ministerul Educaţiei, Culturii şi Cercetării (MECC) al Republicii Moldova şi UNICEF Moldova ca o evaluare tematică a politicilor care însoţeşte analiza sectorului educaţional naţional. Scopul analizei este de a analiza politicile educaţionale şi abordările de evaluare din sistemul şcolar general al Republicii Moldova, de a evalua punctele tari şi zonele de îmbunătăţire ale aranjamentelor existente şi de a oferi recomandări politice specifice. Scopul evaluării este de a furniza informaţie pentru elaborarea strategiilor de îmbunătăţire a sistemului de evaluare în viitorul plan naţional pentru sectorul educaţiei. Analiza este structurată în jurul a patru tipuri de evaluare aplicate în educaţie: evaluarea elevilor, evaluarea cadrelor didactice, evaluarea şcolii şi evaluarea sistemului.  

Analiza evaluării în sistemul educaţional
Autor
UNICEF
Data publicării
Limbi
Română, Engleză

Files available for download