Abordarea în presă a violenței în bază de gen și a violenței împotriva copiilor

GHID PENTRU JURNALIȘTI

GHID PENTRU JURNALIȘTI
UNICEF Moldova

Cele mai importante articole

Abordarea corectă a problemelor sociale sensibile a devenit o exigență a jurnalismului etic. O redacție care își construiește reputația pe servirea interesului public, informarea corectă și abordarea problemelor pentru a ajuta societatea să le depășească și nu pentru a-i oferi spectacol va căuta să cunoască și să aplice standardele de calitate în reflectarea subiectelor sensibile. Jurnalismul etic, prin definiție, este o componentă a democrației, iar democrația înseamnă egalitate de șanse, nediscriminare, respectarea drepturilor omului.

Pe lângă asta, jurnalismul, prin modul cum abordează subiectele sociale sensibile, ar trebui să devină un factor important în dezvoltarea societății. De aceea, jurnaliștii au un rol central în combaterea acestui fenomen prin reflectarea corectă, ceea ce include evitarea revictimizării, accentuarea importanței raportării către autorități a tuturor episoadelor de violență, accentuarea responsabilității statului de a oferi un răspuns eficient prin incriminarea tuturor actelor de violență, sancționarea agresorilor și acordarea de sprijin supraviețuitoarelor violenței.

Jurnaliștii pot contribui la prevenirea violenței în bază de gen, dar și la promovarea toleranței zero față de violența în bază de gen și față de abuzul asupra copiilor, inclusiv prin demontarea miturilor și stereotipurilor ce încurajează tipurile de violență menționate; pot promova metode de disciplinare pozitivă a copiilor, pot încuraja raportarea cazurilor de violență și informa publicul despre instituțiile abilitate și serviciile disponibile; pot responsabiliza profesioniștii și aborda probleme sistemice în vederea eficientizării răspunsului statului la cazurile de violență în bază de gen și față de copii.

Ghidul de față oferă îndrumări jurnaliștilor, reieșind din practicile internaționale și din mecanismele naționale de intervenție, asupra modului cum să relateze despre cazurile de violență în bază de gen și de violență împotriva copiilor fără să afecteze victimele, dar, în același timp, să creeze în societate o atitudine de intoleranță față de violența în bază de gen și față de comportamentele care o favorizează. Publicația reprezintă un suport pentru profesioniștii din media pentru a îmbunătăți calitatea materialelor jurnalistice orientate spre modificarea normelor sociale ce țin de violența în bază de gen și violența față de copii, dar și pentru asigurarea reflectării etice și responsabile a acestor fenomene.

Abordarea în presă a violenței în bază de gen și a violenței împotriva copiilor
Autor
UNICEF Moldova
Data publicării
Limbi
Română, Rusă