Politici prietenoase familiei și alte practici bune pentru locul de muncă în contextul COVID-19:

Pași–cheie a fi întreprinși de angajatori

Politici prietenoase familiei
UNICEF/UNI313395/McIlwaine

About

Consecinţele izbucnirii bolii de coronavirus (COVID-19) sunt fără precedent și se resimt în întreaga lume. Pandemia afectează puternic pieţele forţei de muncă și economiile, inclusiv lanţurile de aprovizionare globale, ceea ce duce la întreruperi de activităţi larg-răspândite. Multe întreprinderi luptându-se să supravieţuiască, pierderea locurilor de muncă și a veniturilor și creșterea nivelului de sărăciea celor încadraţi în muncă sunt realitate pentru mulţi lucrători.1 Cei mai expuși riscului sunt liberii profesioniști, lucrătorii casnici și îngrijitorii, precum și cei încadraţi ocazional sau temporar în muncă.2 Lipsa sistemelor de protecţie socială adecvate agravează vulnerabilitatea la criză a familiilor lucrătoare.

Pentru mulţi copii și familiile lor, situaţia în evoluţie rapidă înseamnă educaţia și îngrijirea copiilor perturbată, boli în familie și pierderea potenţială a venitului gospodăriei. Restricţiile asupra liberei circulaţii și căderea socioeconomică a crizei plasează copiii la risc sporit de abuz, neglijenţă și violenţă.3 În contextul închiderii școlilor și a serviciilor de îngrijirea copiilor, responsabilităţile de îngrijire casnică pentru părinţii care lucrează, în special femeile, au crescut considerabil în timpul crizei.

Oferind părinţilor lucrători timpul, informaţiile, serviciile și resursele de care au nevoie pentru a face faţă crizei, politicile și practicile prietenoase familiei pot face o diferenţă critică. Ele aduc o contribuţie importantă și protecţiei sociale mai largi.Protecţia muncii și a veniturilor, concediul plătit pentru îngrijirea membrilor familiei, aranjamente flexibile de muncă și acces la calitate, îngrijirea de urgenţă a copilului sunt măsuri importante care permit angajaţilor să se protejeze și să aibă grijă de sine, de copiii și de rudele lor.Angajatorii, de asemenea, pot juca un rol important în colectarea și raportarea datelor dezagregate după sexe cu privire la modul în care situaţia afectează în special femeile. Prezentul document oferă recomandări (provizorii) pentru angajatori în vederea atenuării consecinţelor negative care derivă din COVID-19.

cover-politici-prietenoase-familiei-covid-19

Download document

(PDF, 421,78 KB) (PDF, 3,34 MB)