Evaluarea nevoilor multisectoriale în Republica Moldova

Criza refugiaților din Ucraina
UNICEF

About

Până la 15 septembrie 2022, peste 7,2 milioane de refugiați au părăsit Ucraina, 606.000 din refugiați sosind în Republica Moldova, dintre care peste 90.000 se află în țară. În timp ce 97% dintre refugiați locuiesc în comunitatea gazdă, informațiile disponibile în prezent cu privire la profilul lor demografic, componența gospodăriei, necesitățile umanitare, intențiile pentru perioada imediat următoare sau capacitățile de adaptare sunt limitate. REACH Initiative (REACH), în parteneriat cu UNICEF, ECHO, ICNUR și în cooperare cu Forumul de coordonare a refugiaților, grupurile de lucru sectoriale și grupurile operative, au efectuat o evaluare a nevoilor multisectoriale (MSNA) pentru a se asigura că organizațiile care oferă ajutor umanitar dețin informațiile esențiale de bază pentru a răspunde eficient necesităților familiilor de refugiați ucraineni.

Această evaluare a fost implementată printr-o cercetare cantitativă, în care datele primare au fost colectate printr - un sondaj structurat, multisectorial, care a inclus întrebări referitoare atât la nivel individual, cât și la nivel de familie pentru toate gospodăriile chestionate. Chestionarul a fost conceput în cooperare cu UNICEF și liderii sectoriali, iar sondajul a fost realizat folosind un esantion probabilistică pentru familiile care trăiesc în interiorul comunității și familiile selectate aleatoriu pentru straturile din Centrul de cazare pentru refugiați. Datele au fost colectate între 16 și 31 mai 2022 și au acoperit un total de 664 de familii de refugiați în Moldova.

Cadrul de eșantionare pentru refugiații care trăiesc în interiorul comunității a fost realizat în baza numărului de refugiați înregistrați raportat de autoritățile locale din Moldova. În mod excepțional, cadrul de eșantionare a exclus așezările cu mai puțin de 50 de refugiați înregistrați. Acest fapt a fost executat pentru a ține seama de potențialele provocări operaționale legate de mișcarea mare a refugiaților în și din Moldova, observate din alte evaluări. Pentru refugiații care trăiesc în Centrul de cazare pentru refugiați, cadrul de eșantionare a fost elaborat pe baza numărului de refugiați găzduiți raportat de Centrul de cazare pentru refugiați către Agenția Națională pentru Protecție Socială, prin intermediul Centrului de cazare pentru refugiați mai puțin de 20 de refugiați au fost excluși din evaluare. Pentru mai multe detalii despre metodologie, vă rugăm să consultați Metodologia studiului.

Acest raport prezintă constatări și analize din următoarele categorii: demografie, cash și mijloace de trai, protecție, sănătate, educație, cazare și intenții, responsabilitate față de populația afectată și de apă/sanitație/igienă (WASH) pentru familiile de refugiați care trăiesc în comunitatea gazdă și Centrul de cazare pentru refugiați din Moldova. 

Evaluarea nevoilor multisectoriale în Moldova
Autor
UNICEF