Analiza practicii asistenței multidisciplinare a copiilor victime ale infracțiunilor, în cadrul Centrului de asistență psihosocială a copilului și familiei „Amicul”/CNPAC perioada 2014-2020

1_0.PNG
UNICEF Moldova

About

Scopul studiului constă în evaluarea asistenței copiilor victime/martori ai infracțiunilor din perspectiva drepturilor copilului, prestate în cadrul Centrului „Amicul”, perioada 2014-2020, când acesta a activat ca un quasi Barnahus, precum și furnizarea de recomandări privind eficientizarea activității centrelor regionale de asistență integrată a copiilor victime/martori ai infracțiunilor de tip Barnahus.

Obiectivele studiului au urmărit:

 • Analiza experienței de asistență multidisciplinară a copiilor victime/martori ai infracțiunilor, în

  cadrul Centrului „Amicul”, perioada 2014-2020;

 • Descrierea tipurilor de asistență și analiza eficienței intervențiilor realizate în cadrul Centrului „Amicul”, din perspectiva copiilor victime/martori ai infracțiunilor beneficiari, a părinților/ îngrijitorilor și a profesioniștilor;

 • AnalizacercetărilorrealizatedeCNPACprivindcopiiivictime/martori ai infracțiunilor;

 • Studierea practicilor de colaborare/parteneriat al Centrului „Amicul”/CNPAC cu autoritățile

  responsabile în domeniul dreptului și protecției copilului victimă/martor al infracțiunilor;

 • Evaluarea serviciilor oferite copiilor victime/martori ai infracțiunilor, din perspectiva corespunderii cu standardele de calitate Barnahus promovate la nivel european;

 • Înaintarea unor recomandări  privind activitatea centrelor de asistență integrată a copiilor victime/martori de tip Barnahus, care urmează să fie deschise în cele 3 regiuni ale Republicii Moldova.

  Metodologia de cercetare este bazată pe analiza documentelor interne privind profilul copiilor beneficiari, tipologia solicitărilor de elaborare a rapoartelor de evaluare psihologică, perioada 2014-2020, inclusiv, analiza studiilor realizate de CNPAC privind practicile de asistență și metode calitative de cercetare (discuții focus grup, interviuri individuale aprofundate, studii de caz) cu beneficiarii de servicii, reprezentanții organelor de drept și autoritățile responsabile în domeniul protecției copilului.

  Studiul este destinat autorităților, profesioniștilor-cheie în domeniul asistenței copiilor victime/martori ai infracțiunilor, de asemenea, cercetătorilor, studenților, jurnaliștilor, inclusiv, echipei CNPAC, dar şi UNICEF Moldova. Rezultatele studiului urmează a fi valorificate de către echipa CNPAC, autoritățile publice centrale și locale, UNICEF Moldova, inclusiv, specialiștii în domeniu pentru promovarea și dezvoltarea serviciului de tip Barnahus.

Files available for download