UNICEF Moldova și Ministerul Culturii au semnat un Memorandum de înțelegere privind promovarea drepturilor copiilor și adolescenților, a coeziunii sociale și culturii păcii

26 Mai 2023
UNICEF Moldova și Ministerul Culturii au semnat un Memorandum de înțelegere privind promovarea drepturilor copiilor și adolescenților, a coeziunii sociale și culturii păcii
UNICEF/2023/MinisterulCulturii

Chișinău, 26 Mai 2023 - Ministrul Culturii, Sergiu Prodan și Maha Damaj, reprezentanta de țară a Fondul Națiunilor Unite pentru Copii (UNICEF) în Republica Moldova, au semnat Memorandumul de Înțelegere cu privire la acordarea asistenței tehnice pentru promovarea drepturilor copiilor și adolescenților, a coeziunii sociale și culturii păcii prin intermediul produselor artistice și culturale. 

Conform actului semnat, Ministerul Culturii și UNICEF vor coopera pentru garantarea drepturilor tuturor copiilor și adolescenților din Republica Moldova, promovând sistemic schimbări comportamentale și sociale pozitive prin intermediul produselor artistice inovatoare. De asemenea, acestea vor contribui la prevenirea violenței față de fete, băieți și femei prin acțiuni comune de informare, sensibilizare și conștientizarea opiniei publice cu privire la gravitatea consecințelor violenței pe bază de gen.  

Ca parte a sprijinului, UNICEF va susține inițiativele culturale care vor aduce împreună copiii și tinerii din diferite medii culturale și sociale, va susține producțiile de artă pentru copii și adolescenți, inclusiv educația prin dramă, dar și va facilita accesul fetelor și băieților din mediile defavorizate la produse culturale în diferite limbi.  

Astfel, bazându-se pe încredere reciprocă, cele două instituții și-au unit eforturile pentru a fortifica sistemul de protecție a copiilor și a asigura respectarea drepturilor acestora la nivel național, prin desfășurarea proiectelor culturale și artistice care să promoveze coeziunea socială, toleranța zero față de violența în bază de gen și consolidarea mecanismelor de prevenire și răspuns la violența împotriva copiilor, băieților, fetelor și femeilor, atât din Republica Moldova, cât și a persoanelor refugiate din Ucraina.  

Memorandumul de înțelegere va fi valabil pentru perioada 25 mai 2023 – 25 mai 2026. 

Contacte media

Angela Munteanu
Ofițer Comunicare
UNICEF Moldova
Tel: + 373 22 26 91 53

About UNICEF

UNICEF promotes the rights and wellbeing of every child, in everything we do. Together with our partners, we work in 190 countries and territories to translate that commitment into practical action, focusing special effort on reaching the most vulnerable and excluded children, to the benefit of all children, everywhere.

For more information about UNICEF and its work for children, visit www.unicef.org

Follow UNICEF on Twitter and Facebook