UNICEF Moldova și Biroul Național de Statistică (BNS) au semnat un Plan de lucru pentru anii 2023-2024

10 Iulie 2023
image
UNICEFMoldova/BNS

Chișinău, 7 iulie: În contextul Programului de cooperare dintre Republica Moldova și UNICEF Moldova 2023-2027, UNICEF Moldova și Biroul Național de Statistică (BNS) au semnat un Plan de lucru pentru anii 2023-2024. Documentul a fost semnat de către reprezentanta UNICEF în Republica Moldova, Maha Damaj, și Directorul general al BNS, Oleg Cara.

Activitățile propuse vizează implementarea Strategiei de Dezvoltare a Sistemului Statistic Național 2022-2030 și a Planului de Acțiuni 2023-2026, în special în ceea ce privește îmbunătățirea și dezvoltarea statisticilor oficiale privind educația și protecția copiilor, inclusiv a celor bazate pe surse de date administrative. Astfel, suportul UNICEF va contribui la colectarea datelor necesare pentru fundamentarea și monitorizarea politicilor naționale și sectoriale, precum și raportarea despre situația copiilor în Republica Moldova, în particular implementarea Agendei de dezvoltare durabilă 2030.

Unul din rezultatele scontate prevede ca BNS și alți producători de date să-și dezvoltare capacitățile de producere și diseminare a statisticilor relevante și oportune în conformitate cu standardele și metodologiile internaționale, iar diferite autorități și instituții de la toate nivelurile, societatea civilă și alte categorii de utilizatori de date să aibă capacități sporite de partajare și utilizare eficientă a datelor dezagregate în conformitate cu prioritățile naționale.

În cadrul planului de lucru UNICEF va oferi un sprijin Biroului Național de Statistică și partenerilor săi în vederea consolidării producerii de date și utilizării acestora la elaborarea de politici bazate pe dovezi și a îmbunătățirii monitorizării nevoilor copiilor. Programul este concentrat în special pe disponibilitatea și diseminarea în timp util a principalelor statistici oficiale privind copiii din Moldova.

De asemenea, se va asigura participarea Republicii Moldova (a producătorilor de date și elaborărilor de politici) la programul regional de cercetare UNICEF ECA (Europa și Asia Centrală), axat pe monitorizarea situației copiilor TransMonEE (Monitorizarea transformatoare pentru o mai bună echitate), care vizează sporirea disponibilității datelor dezagregate la nivel național și regional.

Totodată, activitățile planificate vor contribui la sprijinul comun al ONU pentru recensământul populației și al locuințelor, monitorizarea Obiectivelor de Dezvoltare Durabilă, precum și îmbunătățirea colectării si diseminării datelor în domeniul statisticii sociale și nivelului de trai.

Contacte media

Angela Munteanu
Ofițer Comunicare
UNICEF Moldova
Tel: + 373 22 26 91 53

About UNICEF

UNICEF promotes the rights and wellbeing of every child, in everything we do. Together with our partners, we work in 190 countries and territories to translate that commitment into practical action, focusing special effort on reaching the most vulnerable and excluded children, to the benefit of all children, everywhere.

For more information about UNICEF and its work for children, visit www.unicef.org

Follow UNICEF on Twitter and Facebook