UNICEF își reafirmă angajamentul pentru implementarea Programului Național pentru Protecția Copilului pe anii 2022-2026

Programul conține 72 de acțiuni, care își propun să consolideze sistemul național de protecție a copilului

01 Iunie 2022
Lansarea Programului Național pentru Protecția Copilului pe anii 2022-2026
UNICEF Moldova

De Ziua Internațională a Copilului, Guvernul a probat noul Program Național pentru Protecția Copilului pe anii 2022-2026. Documentul setează obiectivele și acțiunile prioritare pentru următorii cinci ani, care au drept scop consolidarea sistemului de protecție socială a copilului din Republica Moldova, pentru a răspunde prompt și eficient la nevoile fiecărui copil. Acțiunile incluse în program au fost prezentate în cadrul unui eveniment public. 

Ministrul Muncii și Protecției Sociale, Marcel Spatari a declarat că: „Programul Național pentru Protecția Copilului este un document amplu și ambițios, care reprezintă angajamentul Guvernului și al partenerilor de dezvoltare, de a ne îndeplini responsabilitățile față de copiii societății noastre. Programul conține 72 de acțiuni, care își propun să consolideze sistemul național de protecție a copilului, prin alocarea unui buget mai mare în acest scop. Totodată, Programul are ca obiectiv combaterea violenței împotriva copiilor și asigurarea creșterii lor într-un mediu familial sigur și protector”.

Prezent la eveniment, Excelența Sa, Ambasadorul SUA în Republica Moldova, Kent D. Logsdon, a menționat că: “Suntem extrem de mândri să colaborăm cu Guvernul Republicii Moldova și partenerii internaționali din domeniul protecției copilului pentru a susține populația cea mai vulnerabilă din Moldova. Noul Program Național pentru Protecția Copilului este un document cheie care va ghida dezvoltarea sistemului de protecție a copilului în următorii cinci ani și va conține măsuri cruciale pentru a îmbunătăți cadrul legal și mecanismele de finanțare cu scopul de a consolida capitalul uman și accesul egal la servicii în întreaga țară.”

Reprezentanta de țară UNICEF, Maha Damaj: „Se spune că, dacă vrei să înțelegi o națiune, vezi cum își tratează copiii. Astăzi, de Ziua Internațională a Copilului, sărbătorim aprobarea noului Program în domeniul protecției copilului, un angajament ferm din partea Guvernului, de a reuni diferite sectoare și actori, pentru consolidarea sistemului de protecție a copilului din Moldova. UNICEF își reafirmă angajamentul de a spori sprijinul pentru Guvern, cu resurse financiare și umane astfel încât, fiecare cuvânt din acest Program, să se transforme în schimbări reale pentru viața copiilor din Moldova”.

„Programul Național pentru Protecția Copilului care a fost lansat astăzi acoperă numeroase domenii de acțiune, importante pentru a asigura protecția copiilor din întreaga țară. Astfel, ne-am bucurat să vedem că s-a pus accentul pe două subiecte pentru care Consiliul Europei a pledat în ultimii ani. Mă refer aici la abuzul și exploatarea sexuală a copiilor, sau orice formă de violență împotriva copiilor în mediul online. La fel, apreciem includerea unor acțiuni specifice pentru o mai bună aplicare a Convenției de la Lanzarote printr-un mecanism național inter-institutional stabilit”, a remarcat William Massolin, șeful Oficiului Consiliului Europei la Chișinău.

Domeniile prioritare de intervenție ale Programului vizează buna guvernare în domeniul protecției copilului, prevenirea și combaterea violenței în toate mediile și sub toate formele; dezinstituționalizarea, îngrijirea alternativă și susținerea familiilor pentru prevenirea separării, acestea fiind stabilite în urma unui proces amplu de consultări, la care a participat societatea civilă, organizațiile internaționale, autoritățile și instituțiile publice cu competențe pe segmentul de protecție a copilului. Totodată, în procesul participativ de elaborare a Programului, au luat parte peste 8000 de copii.

Cele trei obiective majore ale Programului sunt: consolidarea sistemului de protecție a copilului de a răspunde prompt și eficient la nevoile fiecărui copil, susținut de o creștere a ponderii cheltuielilor alocate protecției familiei și copilului; asigurarea toleranței zero din partea adulților și copiilor față de orice formă de violență împotriva copiilor; asigurarea creșterii copiilor într-un mediu familial sigur și protector, care le va garanta bunăstarea.

Majoritatea acțiunilor urmează a fi implementate și monitorizate de către Ministerul Muncii și Protecției Sociale. Totodată, la realizarea Programului vor contribui și alte autorități cu competențe pe segmentul protecției copilului, cum ar fi Ministerul Educației și Cercetării, Ministerul Afacerilor Interne, Ministerul Sănătății, Ministerul Justiției, Cancelaria de Stat și autoritățile administrației publice locale, parteneri de dezvoltare, organizații ale societății civile.

Noul document de politici vine să asigure continuitatea măsurilor implementate anterior și să răspundă provocărilor actuale din sistemul de protecție a copilului.

Contacte media

Angela Munteanu
Ofițer Comunicare
UNICEF Moldova
Tel: + 373 22 26 91 53

About UNICEF

UNICEF promotes the rights and wellbeing of every child, in everything we do. Together with our partners, we work in 190 countries and territories to translate that commitment into practical action, focusing special effort on reaching the most vulnerable and excluded children, to the benefit of all children, everywhere.

For more information about UNICEF and its work for children, visit www.unicef.org

Follow UNICEF on Twitter and Facebook