Un forum dedicat înțelegerii și combaterii violenței împotriva copiilor și femeilor a avut loc la Chișinău

21 Iunie 2024
Forum Violence against children and women
UNICEF/Moldova/2024/Schimbator

Chișinău, 21 iunie 2024. Agenția Națională pentru Prevenirea și Combaterea Violenței împotriva Femeilor și Violenței în Familie, în parteneriat cu UNICEF și Coaliția Națională „Viața fără Violență”, cu susținerea financiară a Uniunii Europene, a organizat Forumul „Înțelegerea și abordarea intersecționalității dintre violența împotriva copiilor și violența împotriva femeilor în Republica Moldova”.

Evenimentul a reunit peste 100 de persoane, reprezentante/ți ale/ai autorităților,     organizațiilor non-guvernamentale și experți din domeniu, pentru a analiza practicile și provocările actuale legate de gestionarea cazurilor pentru copiii și adulții victime ale violenței în familie, dar și pentru a asigura o mai bună coordonare care să abordeze intersecțiile dintre violența împotriva copiilor și violența împotriva femeilor.

În deschiderea oficială, Viorica Țîmbalari, Directoarea Agenției Naționale de Prevenire și Combatere a Violenței împotriva Femeilor și a Violenței în Familie (ANPCV), a subliniat necesitatea unei colaborări eficiente și importanța consolidării eforturilor tuturor pentru a preveni și combate toate formele de violență într-un mod holistic și centrat pe nevoile femeilor, deoarece „odată ce ne asumăm să lucrăm și să ajutăm femeile și copiii victime ale violenței, avem o responsabilitate enormă față de aceste persoane cu vulnerabilități multiple, care au așteptări mari, de aceea, nu ne putem permite să greșim, să dezamăgim sau să experimentăm”.

Viorica Timbalari
UNICEF/Moldova/2024/Schimbator

Alexei Buzu, Ministrul Muncii și Protecției Sociale, a menționat despre importanța sprijinirii personalului din prima linie pentru a atinge rezultatele așteptate.

„Totul începe cu prima linie. Dacă noi o să ne ignorăm colegii noștri, nu o să le dăm instrumente, cunoștințe, resurse, remunerare, aprecierea necesară, noi nu o să avem acele rezultate pe care cu toții le așteaptă”.

Ministrul a accentuat valoarea unui model unic de management al cazurilor, dar și a unui efort colectiv și bine armonizat, pentru a îmbunătăți serviciile oferite beneficiarilor.

Alexei Buzu
UNICEF/Moldova/2024/Schimbator

Maha Damaj, Reprezentanta de țară UNICEF în Moldova, a reiterat că intervențiile care abordează intersecționalitatea dintre cele două tipuri de violență pot avea un dublu impact, și anume: reducerea violenței împotriva femeilor și reducerea violenței împotriva copiilor, specificând că „UNICEF va continua să opereze la intersecții prin intensificarea intervențiilor care au rolul de a întrerupe transmiterea intergenerațională a violenței”.

Maha Damaj
UNICEF/Moldova/2024/Schimbator

Deputata, membra Comisiei protecție socială, sănătate și familie, Parlamentul Republicii Moldova, Marina Morozova a vorbit despre realizările esențiale la nivel național în acest domeniu, printre care: ratificarea Convenției de la Istanbul, crearea Agenției Naționale de Prevenire și Combatere a Violenței împotriva Femeilor și a Violenței în Familie și lansarea reformei ,,RESTART”. De asemenea, s-a referit și la rolul perspectivei intersecționale, pentru că „niciun copil nu trebuie să suporte violența în familie și nicio femeie nu trebuie să rabde la ea acasă".

Marina Morozoa
UNICEF/Moldova/2024/Schimbator

Veronica Teleucă, Coordonatoarea Coaliției Naționale „Viață fără Violență”, a menționat despre dificultățile și întrebările care apar la intersecția dintre violența față de copii și violența bazată pe gen (VBG), precum și modul în care aceste concepte sunt înțelese și aplicate și a accentuat că la realizarea măsurilor de protecție, atât în materie penală, cât și civilă, interesul copiilor trebuie să prevaleze. 

image
UNICEF/Moldova/2024/Schimbator

Pe parcursul sesiunilor, participanții au discutat despre violența împotriva femeilor (VÎF) și violența împotriva copiilor (VÎC) prin analizarea contextului internațional și național. Drept urmare, a fost identificată nevoia de o coordonare mai bună a serviciilor de suport pentru victime și necesitatea consolidării cadrului juridic și instituțional, inclusiv prin coordonarea eforturilor pentru creșterea eficienței și calității acțiunilor în gestionarea cazurilor de violență în familie, în special, a celei de gen, consolidarea programelor educative și sensibilizare a întregii societăți.

În rezultatul lucrărilor Forumului, a fost înaintat un plan de acțiuni pentru prevenirea și abordarea VÎC și VBG, în care s-a subliniat importanța unei abordări centrate pe victimă și necesitatea schimbării normelor și valorilor sociale care perpetuează violența.

infografic 1
UNICEF/Moldova/2024
infografic 2
UNICEF/Moldova/2024

Contacte media

Valeria Dumitriu
Ofițer în Comunicare
UNICEF Moldova
Tel: +373 68878436

About UNICEF

UNICEF promotes the rights and wellbeing of every child, in everything we do. Together with our partners, we work in 190 countries and territories to translate that commitment into practical action, focusing special effort on reaching the most vulnerable and excluded children, to the benefit of all children, everywhere.

For more information about UNICEF and its work for children, visit www.unicef.org

Follow UNICEF on Twitter and Facebook