Program Comun ONU Moldova al Fondului Fiduciar Multilateral în Domeniul Migrației pentru valorificarea impactului pozitiv al migrației lansat în Republica Moldova

18 Decembrie 2023
Joint UN Moldova Migration Multi-Partner Trust Fund Programme which aims to leverage the positive impact of migration launched in the Republic of Moldova
IOMMoldova/2023

Chișinău, 18 decembrie 2023: Program Comun ONU Moldova al Fondului Fiduciar Multilateral în Domeniul Migrației a fost lansat în cadrul unui eveniment la Chișinău, în contextul Zilei Internaționale a Migranților 2023. Implementat pe o perioadă de 36 de luni de către Organizația Internațională pentru Migrație (OIM), Organizația Națiunilor Unite pentru Dezvoltare (PNUD) Fondul Națiunilor Unite pentru Copii (UNICEF) și Organizația Mondială a Sănătății (OMS) în parteneriat cu Guvernul Republicii Moldova și finanțate de Programul Fondului fiduciar cu parteneri multipli pentru migrație al ONU (MMPTF), Programul comun are drept scop valorificarea impactului pozitiv al migrației asupra dezvoltării socio-economice a Moldovei și minimizarea efectelor negative ale migrației.

Atelierul de astăzi, structurat în 4 sesiuni tematice, la care au participat peste 50 de participanți reprezentând autorități publice centrale, agenții ONU, parteneri internaționali, societatea civilă, mediul academic, reprezentanți ai diasporei – a prezentat și discutat provocări, oportunități, acțiuni prioritare atât ale autorităților publice, cât și ale agențiilor ONU în Republica Moldova în domeniul conectării diasporei, reglementării migrației forței de muncă și managementului imigrației.

Participanții la eveniment au abordat provocările actuale, opțiunile și oportunitățile existente pentru asigurarea elaborării și gestionării eficiente a politicii de migrație în contextul integrării țării în UE. De asemenea, participanții la atelier ajuns la o înțelegere comună că Programul Comun este implementat în sprijinul și în parteneriat puternic cu Guvernul Republicii Moldova pentru a promova cooperarea durabilă și angajamentul reciproc al autorităților centrale și locale, grupurile diasporei și comunitățile de migranți, comunitatea de experți, sectorul academic și tineret.

Dna Ana Calinic, Secretar de Stat al Guvernului Republicii Moldova, a menționat în cuvântul său de deschidere că salută lansarea Programului comun, deoarece sprijină procesul de modernizare a Republicii Moldova și integrarea în UE prin strategia de implementare a acesteia, componentele de consolidare a datelor, fortificarea capacităților, implementarea abordărilor inovatoare aliniate acestui proces.

După cum au subliniat participanții, în timp ce țara avansează în mod rapid către o integrare plenară la UE, există încă provocări semnificative care trebuie abordate într-un mod coordonat. Vorbitorii, reprezentând partenerii de implementare ai ONU – OIM, PNUD, UNICEF și OMS – au prezentat, în timpul intervențiilor lor, abordări practice cu privire la modul în care prezentul Program ar putea sprijini în depășirea unora dintre provocările identificate într-un mod mai coordonat, valorificând expertiza internațională, inclusiv cea dezvoltată de diaspora moldovenească și care poate fi valorificată pentru avansarea reformelor în sectoare cheie.

Oportunitățile și modelele inovatoare pentru modernizarea sistemelor naționale de date, elaborarea de platforme durabile și operaționale care să permită dialogul și implicarea fizică și virtuală a diasporei, inclusiv prin întoarcerea pe termen scurt și lung în Moldova a absolvenților, a migranților cu înaltă calificare și a antreprenorilor din diaspora în domenii prioritare pentru dezvoltarea Republicii Moldova, la nivel național și local - au fost prezentate și discutate. În cadrul discuțiilor s-a dezvoltat o viziune comună conform căruia, odată implementate în Moldova, aceste acțiuni prioritare vor acționa în calitate de catalizatori, care la rândul lor, vor accelera realizarea obiectivelor naționale cheie prin valorificarea datelor statistice, implicarea comunităților din diaspora și valorificarea expertizei deținute de diaspora pentru impulsionarea dezvoltării durabile în Moldova.

„Lansarea de astăzi a programului comun în domeniul migrației este un alt exemplu bun al agențiilor ONU care lucrează împreună pentru a sprijini eforturile țării de a oferi o viață mai bună pentru toți, fără a lăsa pe nimeni în urmă. Abordarea provocărilor cheie, valorificarea expertizei diasporei și explorarea noilor oportunități pentru Moldova vor aduce cu siguranță un impact pozitiv asupra dezvoltării durabile și reziliente a țării”, a menționat Simon Springett, Coordonator rezident al ONU în Moldova.

Dl. Lars Johan Lönnback, șeful misiunii OIM, a menționat că „Experiența și abilitățile colective ale diasporei oferă un potențial enorm de a genera schimbări pozitive, în special în domenii critice precum mobilitatea forței de muncă, protecția socială, asistența medicală, educația eficiența energetică, clima. adaptarea la schimbare, digitalizarea, atragerea investițiilor, finanțele publice, justiția și statul de drept, printre multe altele”. De asemenea, domnia sa a evidențiat că „viziunea noastră comună este că un cadru de guvernanță a migrației reînnoit va fi o parte integratoare a procesului de integrare în UE și acesta trebuie, la rândul său, să fie bazat pe date și analize imparțiale și sensibile la gen, care iau în considerare nevoile migranților și diasporei, vulnerabilitățile, precum precum și competențele și know-how-ul migranților și ale diasporei care pot și ar trebui să fie valorificate pentru dezvoltarea Moldovei în sectoare strategice cheie”.

„Odată cu decizia recentă a Uniunii Europene de a deschide negocierile pentru aderarea Republicii Moldova, importanța alinierii dezvoltării competențelor cu expertiza oferită de diaspora noastră devine și mai pronunțată. Ca parte a programului comun, care este lansat astăzi, PNUD va sprijini autoritățile naționale să dezvolte o platformă durabilă și deținută la nivel național pentru dialogul cu diaspora și implicarea în guvernanța publică și oportunitățile de dezvoltare pentru a sprijini accelerarea dezvoltării naționale. De asemenea, vom pilota un mecanism de întoarcere temporară în Moldova a practicienilor de înaltă calificare în domenii prioritare pentru dezvoltare, la nivel național și local”, a spus Andrea Cuzyova. Reprezentant rezident adjunct în Republica Moldova.

„Fenomenul migrației afectează familiile cu copii din Moldova. Peste 25% din gospodăriile cu copii, unde cel puțin un membru se află în străinătate, se încadrează în categoria populației social vulnerabile. Pe de altă parte, migrația ar putea deveni o investiție în îmbunătățirea vieții familiilor cu copii din Moldova, de exemplu, prin utilizarea eficientă a remitențelor trimise de moldovenii aflați în străinătate. Ca parte a acestui proiect comun, UNICEF va colabora cu Guvernul Republicii Moldova și agențiile ONU pentru a se asigura că tendințele globale de migrație au un impact pozitiv asupra nevoilor copiilor”, a declarat Reprezentanta de țară UNICEF în Republica Moldova, Maha Damaj. 

Ulterior, a avut loc și prima ședință a Comitetului de Coordonare a Programului, în cadrul căreia membrii Comitetului au aprobat Regulamentul de funcționare al acestuia, lista membrilor și planul multi-anual de implementare a Programului.

Contacte media

Angela Munteanu
Ofițer Comunicare
UNICEF Moldova
Tel: + 373 22 26 91 53

About UNICEF

UNICEF promotes the rights and wellbeing of every child, in everything we do. Together with our partners, we work in 190 countries and territories to translate that commitment into practical action, focusing special effort on reaching the most vulnerable and excluded children, to the benefit of all children, everywhere.

For more information about UNICEF and its work for children, visit www.unicef.org

Follow UNICEF on Twitter and Facebook