Maha Damaj: UNICEF s-a angajat să asigure o educație de calitate, incluzivă și echitabilă pentru fiecare copil din Republica Moldova, până în anul 2030

10 Iunie 2022
Forum Național de aprobare a Strategiei „Educația-2030” și Programul de implementare a acesteia
UNICEF/Mihaela Bîzgu
Forum Național de aprobare a Strategiei „Educația-2030” și Programul de implementare a acesteia.

Chișinău, 10 iunie 2022 – Strategia „Educația-2030” și Programul de implementare a acesteia, două documente extrem de importante pentru dezvoltarea și îmbunătățirea sectorului de educație în Republica Moldova, elaborate de Ministerul Educației și Cercetării și UNICEF Moldova,  au fost prezentate și validate astăzi în cadrul unui forum național, la care au participat în jur de 80 de persoane, reprezentanți ai Parlamentului, Președinției, Guvernului, UNICEF Moldova, Uniunii Europene, Băncii Mondiale, Direcțiilor de învățământ, Sindicate, parteneri de dezvoltare.  

„UNICEF s-a angajat, conform Obiectivelor de Dezvoltare Durabilă,  să asigure o educație de calitate, incluzivă și echitabilă pentru fiecare copil din Republica Moldova, până în anul 2030.  Pentru a realiza acest obiectiv,  trebuie să reconstruim un sistem educațional rezilient și eficient, dincolo de pandemia COVID-19 și de impactul negativ al războiului din Ucraina, astfel încât, să poată răspunde provocărilor educației de calitate pentru toți copiii”, a declarat reprezentanta de țară UNICEF Moldova, Maha Damaj, în debutul evenimentului.  

UNICEF va oferi suport la implementarea Strategiei, prin fortificarea cooperării sectoriale și inter-sectoriale între ministere și a parteneriatelor publice private,  sporirea capacității cadrelor didactice la nivel de instituții, pentru îmbunătățirea metodelor de predare, prevenirea stigmei și discriminării și asigurarea incluziunii educaționale și sociale a copiilor dezavantajați. 

Principalele obiective ale noii Strategii sunt: adaptarea educației la cerințele și nevoile pieței muncii, asigurarea accesului tuturor la o educație de calitate pe tot parcursul vieții, consolidarea coeziunii socio-educaționale pentru o educație de calitate, implementarea eficientă a tehnologiilor digitale, crearea de oportunități de învățare și educație pe tot parcursul vieții în contextul formal, non-formal și informal, promovarea inovației și schimbărilor în educație prin dezvoltarea cercetării științifice. 

„Educaţia este una dintre premisele pentru realizarea dezvoltării durabile a țării și cel mai important instrument de eficientizare a guvernării și dezvoltării democrației. Prin modernizarea sistemului de învățământ național urmărim dezvoltarea în rândul populației a abilităților de gândire critică și creativă, combinate cu educarea și cultivarea respectului reciproc, toleranței, înțelegerii democrației, formelor de luare a deciziilor convenite și de implementare a planurilor pentru binele comun și prosperitate”,  a subliniat ministrul Educației și Cercetării, Anatolie Topală. 

Conform obiectivelor Strategiei,  vor fi asigurate condiții că toate fetele și băieții să aibă acces la învățământul primar și secundar gratuit echitabil și calitativ; va fi asigurat accesul egal la toate nivelurile de învățământ și formare profesională a persoanelor vulnerabile și copiilor cu dizabilități, vor fi asigurați toți elevii/ studenții în obținerea de cunoștințe și competențe necesare pentru promovarea dezvoltării durabile; va fi modernizată infrastructura instituțiilor de învățământ și va fi îmbunătățit managementul educațional la nivel național, regional și instituțional prin asumarea și retribuirea funcțiilor și competențelor dintre entitățile manageriale, dar și prin promovarea unul management participativ și eficient. 

„Exercițiul la care participăm azi este unul foarte responsabil. Validarea strategiei de dezvoltare a educației este mult mai mult decât o simplă apreciere a calității unui document elaborat. Astăzi aici prin validarea acestui document ne vom asuma responsabilitatea pentru viitorul educației. Este important ca acest viitor să fie clar și acceptat de întreaga societate”, a adăugat consiliera Preşedintelui Republicii Moldova în domeniul educației și cercetării, Valentina Chicu.  

„Este extrem de important  să punem accent în continuare pe cât mai multă colaborare, pe eforturi comune ale tuturor actorilor din educație, autorități publice, parteneri de dezvoltare, societatea civilă, mediul de afaceri, etc. Totodată, calitatea procesului de învățare este strâns legată de gradul de implicare și pregătire ale cadrelor didactice, aici trebuie să învestim cel mai mult”, a subliniat Liliana Nicolaescu- Onofrei, președintele Comisiei cultură, educație, cercetare, tineret, sport și mass-media. 

Strategia de Dezvoltare „Educație 2030” a fost elaborată în conformitate cu Strategia Națională de Dezvoltare „Moldova 2030”, Planul de Acțiuni 2021-2022 al Guvernului Republicii Moldova, „Educația 2030”, Obiectivele ONU de Dezvoltare Durabilă, Acordul de Asociere Republica Moldova – Uniunea Europeană, Competențe cheie pentru învățarea pe tot parcursul vieții (Bruxelles, 2018), Obiectivele de Dezvoltare ale Mileniului (ODM), Declarația de la Incheon (2015), Carta Educației pentru Cetățenia Democratică și Drepturile Omului la Educaţie. 

Menționăm faptul că proiectele Strategiei de dezvoltare „Educația 2030” și Programului de implementare a acesteia urmează să fie supuse avizării Autorităților Publice Centrale (APC) pentru ca ulterior să fie aprobate de Guvernul Republicii Moldova.

 

Maha Damaj la forumul național pentru validarea Strategiei în domeniul Educației-2030
UNICEF/Mihaela Bîzgu
Maha Damaj la forumul național pentru validarea Strategiei în domeniul Educației-2030

Contacte media

Angela Munteanu
Ofițer Comunicare
UNICEF Moldova
Tel: + 373 22 26 91 53

About UNICEF

UNICEF promotes the rights and wellbeing of every child, in everything we do. Together with our partners, we work in 190 countries and territories to translate that commitment into practical action, focusing special effort on reaching the most vulnerable and excluded children, to the benefit of all children, everywhere.

For more information about UNICEF and its work for children, visit www.unicef.org

Follow UNICEF on Twitter and Facebook