Aproape jumătate de milion de copii din Europa și Asia Centrală trăiesc în centre de îngrijire rezidențială

Un nou raport UNICEF evidențiază că rata copiilor care trăiesc în centre de plasament în întreaga regiune este dublă față de media globală

22 Ianuarie 2024
image
UNICEF/Moldova/2023/Pirozzi

GENEVA, 18 ianuarie 2024 - Aproape jumătate de milion de copii - sau 456.000 - din Europa și Asia Centrală trăiesc în centre de îngrijire rezidențială, inclusiv în instituții de mare capacitate, potrivit unui nou raport publicat astăzi de UNICEF.

Raportul „Căi către o protecție mai bună: bilanțul situației copiilor aflați în îngrijire alternativă în Europa și Asia Centrală” notează că rata copiilor care trăiesc în centre de îngrijire rezidențială în Europa și Asia Centrală este dublă față de media globală, cu 232 la 100.000 de copii care trăiesc în centre de îngrijire rezidențială, comparativ cu 105 la 100.000 la nivel global.

„Mai avem un drum lung de parcurs până când vom pune capăt moștenirii îndelungate și dureroase a instituționalizării copiilor în Europa și Asia Centrală. Deși au existat unele îmbunătățiri, progresele au fost departe de a fi egale. Copiii cu dizabilități au fost în mare parte lăsați în urmă”, a declarat Regina De Dominicis, directorul regional al UNICEF pentru Europa și Asia Centrală.

Europa de Vest are cea mai mare rată de copii aflați în centre de îngrijire rezidențială, cu 294 la 100.000 de copii - aproape triplu față de media mondială. Deși unitățile din Europa de Vest tind să fie mici și integrate în comunități, există în continuare o dependență excesivă de îngrijirea rezidențială în locul celei bazate pe familie. Rata mai mare se datorează parțial creșterii numărului de copii neînsoțiți și separați și tineri care caută azil în Europa în ultimii ani.

Raportul evidențiază, de asemenea, unele tendințe pozitive. De exemplu, începând din 2010, în multe țări s-a înregistrat o scădere a proporției de copii care trăiesc în centre de îngrijire rezidențială. În Bulgaria, Moldova și Georgia, datele sugerează că îngrijirea în familie a devenit tipul dominant de îngrijire alternativă formală, deoarece guvernele au urmărit politici de dezinstituționalizare și au făcut investiții semnificative în îngrijirea în familie. În Turcia și România, investițiile în prevenire, în sprijinul familiei și în promovarea plasamentului familial au contribuit la reducerea numărului de copii aflați în anumite tipuri de unități de îngrijire rezidențială, cum ar fi casele de copii.

Cu toate acestea, s-au înregistrat puține progrese în cazul copiilor cu dizabilități, care sunt mult mai susceptibili de a fi plasați în centre de îngrijire rezidențială decât copiii fără dizabilități. În țările în care sunt disponibile date, copiii cu dizabilități reprezintă între 4% și până la 87% din copiii din centrele de îngrijire rezidențială. În mai mult de jumătate dintre țările cu date disponibile, proporția copiilor cu dizabilități aflați în toate tipurile de îngrijire rezidențială formală a crescut între 2015 și 2021.

Impactul negativ al separării de familie și al instituționalizării asupra sănătății, dezvoltării și bunăstării copiilor este bine documentat. Copiii care trăiesc în instituții de mare capacitate se confruntă adesea cu neglijarea emoțională și cu rate mai mari de abuz și exploatare, ceea ce îi expune la probleme de sănătate mintală, suferință psihologică și traume.

Copiii instituționalizați pot avea dificultăți în formarea unor relații pozitive pe parcursul copilăriei și la vârsta adultă, ceea ce îi face să se simtă izolați și singuri. Copiii care se află în îngrijire rezidențială - în special de la o vârstă fragedă - pot suferi întârzieri cognitive, lingvistice și alte întârzieri de dezvoltare și sunt mai susceptibili de a intra în conflict cu legea, perpetuând ciclurile de instituționalizare.

În conformitate cu Convenția cu privire la drepturile copilului, Convenția privind drepturile persoanelor cu dizabilități și cu Orientările ONU privind îngrijirea alternativă, UNICEF solicită închiderea sistematică a instituțiilor de mare capacitate folosite pentru a găzdui și educa copiii. Aceasta include înlocuirea instituțiilor rezidențiale care găzduiesc copii cu dizabilități sau copii neînsoțiți și separați, cu îngrijire de înaltă calitate în familie și în comunitate.

UNICEF solicită investiții corespunzătoare pentru a sprijini identificarea timpurie și intervenția timpurie pentru copiii aflați în situații de risc, o forță de muncă puternică în domeniul serviciilor sociale, servicii de sprijinire a familiilor pentru a preveni separarea inutilă a acestora și plasament familial de calitate pentru copiii care au nevoie de protecție. Este esențială realocarea resurselor de la îngrijirea instituțională către îngrijirea în familie și în comunitate și asigurarea investițiilor în date de calitate.  

UNICEF colaborează cu guvernele și partenerii din întreaga regiune pentru a contribui la menținerea familiilor împreună și pentru a sprijini îngrijirea bazată pe familie și comunitate. Aceasta include dezvoltarea și implementarea politicilor și programelor de dezinstituționalizare, extinderea serviciilor de protecție și de sprijinire a familiilor pentru a preveni separarea copiilor de familiile lor, promovarea îngrijirii bazate pe familie și comunitate, precum și a reunificării și reintegrării familiilor și a tranziției în siguranță către o viață independentă. De asemenea, UNICEF colaborează cu guvernele și cu birourile naționale de statistică pentru a îmbunătăți disponibilitatea, comparabilitatea și calitatea datelor privind copiii aflați în îngrijire alternativă.

Raportul „Bilanțul situației copiilor aflați în îngrijire alternativă în Europa și Asia Centrală” poate fi vizualizat și descărcat aici.

###

Notă:

Raportul înglobează date colectate de rețeaua TransMonEE, de inițiativa DataCare și de alte surse din întreaga regiune. Acesta oferă o analiză a datelor privind copiii aflați în plasament alternativ și în adopție, precum și evoluțiile și provocările legate de colectarea și raportarea de date comparabile și dezagregate de calitate.

Activitatea UNICEF de îmbunătățire a disponibilității, calității și comparabilității datelor privind copiii aflați în îngrijire alternativă include inițiativa DataCare împreună cu Eurochild și parteneriatul cu o rețea de 30 de birouri naționale de statistică din regiune privind îmbunătățirea datelor în cadrul inițiativei TransMonEE. De asemenea, UNICEF a pledat pentru și a sprijinit dezvoltarea orientărilor Conferinței Statisticienilor Europeni privind statisticile referitoare la copii și colaborează cu partenerii din Uniunea Europeană pentru a monitoriza și compara situația copiilor aflați în îngrijire alternativă în întreaga Europă în cadrul Garanției Europene pentru Copii.

Contacte media

Valeria Dumitriu
Ofițer în Comunicare
UNICEF Moldova
Tel: +373 68878436

About UNICEF

UNICEF promotes the rights and wellbeing of every child, in everything we do. Together with our partners, we work in 190 countries and territories to translate that commitment into practical action, focusing special effort on reaching the most vulnerable and excluded children, to the benefit of all children, everywhere.

For more information about UNICEF and its work for children, visit www.unicef.org

Follow UNICEF on Twitter and Facebook