1 din 6 copii din Europa de Est și Asia Centrală se confruntă cu o lipsă severă de apă

Noul raport al UNICEF evidențiază expunerea copiilor la impactul schimbărilor climatice, inclusiv la lipsa apei

15 Noiembrie 2023
image
UNICEF/UNI356687/Filippov

GENEVA, 13 noiembrie 2023 - 1 din 6 copii din Europa de Est și Asia Centrală - sau 17 milioane în întreaga regiune - trăiesc în zone supuse unei grave insuficiențe de apă, potrivit unui nou raport publicat astăzi de UNICEF.

The Climate Changed Child (Copilul schimbat de climă) - lansat înaintea summitului COP28 privind schimbările climatice - este un supliment la Raportul UNICEF intitulat Children's Climate Risk (Riscul climatic pentru copii) (2021). Acesta oferă o analiză globală a impactului celor trei niveluri de securitate a apei - deficitul de apă, vulnerabilitatea la apă și stresul hidric*.

Raportul subliniază, de asemenea, multitudinea de alte moduri în care copiii suportă cele mai mari efecte ale schimbărilor climatice - inclusiv riscul crescut de îmbolnăvire și expunerea la poluarea aerului și la fenomene meteorologice extreme, cum ar fi inundațiile și seceta.

Poluarea aerului reprezintă un alt risc major pentru copiii din Europa și Asia Centrală și este cel mai mare factor de risc de mediu pentru decesul prematur și pentru probleme de sănătate în Europa și Asia Centrală. Aproximativ 83% dintre copiii din 51 de țări din regiune respiră aer toxic, se arată în raport.

"Schimbările climatice, degradarea mediului, poluarea și pierderea biodiversității au creat o criză planetară care afectează viața de zi cu zi și realizarea drepturilor copiilor din întreaga lume", a declarat Regina De Dominicis, directorul regional al UNICEF pentru Europa și Asia Centrală.

"Împreună trebuie să ne asigurăm că serviciile de care depind copiii sunt adaptate pentru a rezista efectelor schimbărilor climatice."

În pofida vulnerabilității lor specifice la efectele schimbărilor climatice, copiii au fost în mare parte ignorați sau neglijați în discuțiile despre criză. La nivel mondial, doar 2,4 % din finanțarea pentru climă din fondurile multilaterale cheie pentru climă sprijină proiecte care încorporează activități care țin cont de copii.

În cadrul COP28, UNICEF face apel la liderii mondiali și la comunitatea internațională să ia măsuri esențiale cu și pentru copii. Aceasta include:

  • Ridicarea rangului copiilor în cadrul deciziei finale de acoperire a COP28 și convocarea unui dialog al experților privind copiii și schimbările climatice.
  • Includerea copiilor și a echității între generații în inventarierea globală (GST).
  • Includerea copiilor și a serviciilor esențiale rezistente la schimbările climatice în decizia finală privind obiectivul global de adaptare (GGA). 
  • Asigurarea faptului că Fondul pentru pierderi și daune și acordurile de finanțare răspund nevoilor copiilor și că drepturile copiilor sunt integrate în procesul de guvernanță și de luare a deciziilor din cadrul fondului.

Dincolo de COP28, UNICEF solicită părților să ia măsuri pentru a proteja viața, sănătatea și bunăstarea copiilor - inclusiv prin adaptarea serviciilor sociale esențiale -, să le ofere copiilor posibilitatea de a fi campioni pentru mediu și să respecte acordurile internaționale privind durabilitatea și schimbările climatice, inclusiv reducerea rapidă a emisiilor.

Consultați și descărcați raportul complet aici.

#####

*Stresul hidric: Raportul dintre cererea totală de apă și rezervele regenerabile de apă de suprafață și subterană disponibile. Cererea de apă include utilizările casnice, industriale, de irigații și de animale. Valorile mai mari indică o concurență mai mare între utilizatori.

Scumpirea apei: Indicele de risc climatic pentru copii al UNICEF definește deficitul de apă pe baza unei măsurători compuse a presiunii de bază asupra apei, a variabilității sezoniere, a variabilității interanuale, a declinului pânzei freatice și a riscului de secetă. Valorile mai mari indică o expunere mai mare la riscurile de deficit de apă.

Vulnerabilitatea la apă: UNICEF calculează indicele de vulnerabilitate a apei[1] pe baza unei măsuri compuse a deficitului de apă (ca mai sus) și a nivelului serviciilor de apă potabilă. Valorile mai mari indică niveluri ridicate de lipsă de apă și niveluri scăzute de servicii de apă potabilă.

Contacte media

Valeria Dumitriu
Ofițer în Comunicare
UNICEF Moldova
Tel: +373 68878436

About UNICEF

UNICEF promotes the rights and wellbeing of every child, in everything we do. Together with our partners, we work in 190 countries and territories to translate that commitment into practical action, focusing special effort on reaching the most vulnerable and excluded children, to the benefit of all children, everywhere.

For more information about UNICEF and its work for children, visit www.unicef.org

Follow UNICEF on Twitter and Facebook