„Învățăm împreună” - o promisiune de a crea o lume în care diversitatea este prețuită, iar fiecare copil are șansa egală de a învăța și reuși

Evenimente locale de implicare a comunității pentru promovarea educației incluzive

31 Mai 2024
Doi copii din Bălți care susțin incluziunea
UNICEF/Moldova/2024/Bogaciov

Chișinău, 31 mai 2024. Fiecare copil are dreptul la educație, indiferent de statut social, dizabilitate, etnie, limbă vorbită sau regiunea în care trăiește. Asigurarea unui mediu incluziv în toate școlile și grădinițele din țară, eliminarea barierelor și normelor sociale, schimbarea atitudinii societății cu privire la copii cu dizabilități și cerințe educaționale speciale, este angajamentul membrilor comunității din Ungheni și Bălți, exprimat în cadrul evenimentelor locale de promovare a educației incluzive, lansate la 28 mai curent.

Evenimentele sunt parte a campaniei „Învățăm Împreună”, implementată de Ministerul Educației și Cercetării, Centrul Republican de Asistență Psihopedogogică (CRAP) și UNICEF și au drept scop îmbunătățirea colaborării intersectoriale între autoritățile publice locale, instituțiile de învățământ, sectorul social, medical, mass-media, părinți, copii, pentru  asigurarea  accesului la medii de învățare comune și identificarea soluțiilor viabile în sprijinul educației incluzive la nivel local.

„Școala mea e incluzivă – sunt sigură că toate cadrele didactice poartă în suflet acest slogan, deoarece o școală incluzivă nu înseamnă doar transfer de cunoștințe și dobândire de competențe, o școală incluzivă e atunci când copiii învață să socializeze, să manifeste empatie, toleranță față de colegii lor care au o dizabilitate sau cerințe educaționale speciale. Cu toții ne dorim o societate incluzivă, însă totul pornește de la fiecare dintre noi -autorități centrale, locale și fiecare cetățean în parte”, a declarat Marcelina Beleca, șefa direcției politici în domeniile învăţământ general și învățare pe tot parcursul vieții.

În cadrul panelurilor de discuții, ghidate de specialiștii Serviciilor de asistență psihopedagogică din Bălți și Ungheni, participanții au explorat modalitățile practice prin care membrii comunității și instituțiile publice pot conlucra pentru a sprijini și promova educația incluzivă, dar, totodată, de a îmbunătăți cultura incluzivă a comunității lor prin creșterea înțelegerii și acceptării valorilor educației incluzive, a oportunităților acesteia și a importanței sale pentru copiii cu dizabilități și cu nevoi speciale de învățare.

„Aceste evenimente au rolul de a aduce în prim plan dificultățile educației incluzive, dar și istoriile de succes ale copiilor cu cerințe educaționale speciale, astfel încât să conștientizăm necesitatea asigurării dreptului la educație pentru toți copiii. Acest lucru poate fi realizat doar împreună cu părinții, cadrele didactice și întreaga comunitate”, a menționat Inga Grosu, directoare adjunctă CRAP.

Totodată, copiii și Consiliile elevilor au fost implicați în ateliere cu activități interactive, în care, alături de profesioniștii Serviciului de Asistență Psihopedagogică, au discutat despre dreptul egal la educație, necesitatea de a învăța împreună, indiferent de abilități și distribuirea mesajelor de promovare a incluziunii în mediile școlare.

„Educația incluzivă înseamnă mai mult decât asigurarea accesului la sălile de clasă, este vorba despre crearea unor medii în care fiecare copil, indiferent de abilitate sau circumstanță, se simte binevenit, apreciat și sprijinit. Credem cu desăvărșire, că prin eforturi comune și angajament colectiv, putem depăși barierele și putem crea un sistem educațional mai incluziv și echitabil, pe principiul ”niciun copil nu este lăsat în urmă”, a subliniat Cristina Stratulat, ofițer programe de schimbări sociale și comportamentale UNICEF.

Evenimentele s-au încheiat cu votarea unei rezoluții care punctează obiectivele și intervențiile care urmează să fie desfășurate la nivel local, privind creșterea calității serviciilor de educație incluzivă, cooperarea între sectorul educațional, social și de sănătate în scopul asigurării accesului la educația incluzivă, sensibilizarea opiniei publice cu privire la incluziunea copiilor în comunitate și școală.

„Învățăm împreună” este o campanie națională de sensibilizare și promovare a educației incluzive implementată de Ministerul Educației și Cercetării, Centrul Republican de Asistență Psihopedagogică și UNICEF. Evenimentele de implicare a comunității vor fi desfășurate în toate raioanele țării, cu implicarea Serviciilor de Asistență Psihopedagogică raionale. 

Contacte media

Valeria Dumitriu
Ofițer în Comunicare
UNICEF Moldova
Tel: +373 68878436

About UNICEF

UNICEF promotes the rights and wellbeing of every child, in everything we do. Together with our partners, we work in 190 countries and territories to translate that commitment into practical action, focusing special effort on reaching the most vulnerable and excluded children, to the benefit of all children, everywhere.

For more information about UNICEF and its work for children, visit www.unicef.org

Follow UNICEF on Twitter and Facebook