Promovarea egalității de gen și combaterea violenței în Cahul și Ungheni (EVA)

Au fost semnate și lansate parteneriatele cu organizațiile societății civile în cadrul Proiectului EVA

UNICEF
Au fost semnate parteneriatele cu opt organizații ale societății civile au primit suport din partea Uniunii Europene pentru promovarea egalității de gen și combaterea violenței împotriva femeilor și copiilor în raioanele Cahul și Ungheni
UNICEF
16 Decembrie 2020

Timp de doi ani, în mai multe localități din raioanele Ungheni și Cahul vor fi avea loc activități de promovare a egalității de gen, de abilitarea a femeilor și de combatere a violenței împotriva femeilor și copiilor. Activitățile vor fi desfășurate de opt organizații ale societății civile, cu suportul financiar oferit în cadrul Proiectului EVA - Promovarea egalității de gen în raioanele Cahul și Ungheni, finanțat de Uniunea Europeană și implementat de UN Women în parteneriat cu Unicef Moldova. În cadrul unui eveniment desfășurat și difuzat concomitent din Chișinău, Cahul și Ungheni, au fost lansate parteneriatele cu societatea civilă, iar organizațiile au prezentat planul de acțiuni pentru următorii 2 ani.

Prezentarea proiectelor la Ungheni
UNICEF
Lansarea parteneriatele cu organizațiile societății civile, Ungheni

Astfel, organizațiile partenere vor contribui la elaborarea de bugete și planuri locale de acțiuni care răspund în egală măsură nevoilor femeilor și bărbaților; vor oferi suport financiar pentru implementarea inițiativelor civice de promovare a drepturilor femeilor; vor crește gradul de conștientizare al tinerilor pe marginea egalității și non-violenței; precum și vor lucra cu echipele multidisciplinare care intervin în cazurile de violență împotriva femeilor și copiilor; și vor îmbunătăți serviciile medicale oferite copiilor de până la 3 ani.

Cahul
UNICEF
Cahul
Ungheni
UNICEF
Ungheni

La eveniment au participat reprezentanți din cadrul Delegației Uniunii Europene la Chișinău, UNICEF Moldova, UN Women Moldova, primari, membri ai echipelor multidisciplinare, reprezentanți ai societății civile. Ilija Talev, Reprezentantul de țară a.i. al UNICEF Moldova, a menționat că autoritățile publice locale au rol esențial pentru satisfacerea necesităților specifice ale copiilor.

Ilija Talev, Reprezentantul de țară a.i. al UNICEF Moldova
UNICEF
Ilija Talev, Reprezentantul de țară a.i. al UNICEF Moldova

“Viitorul copiilor depinde de Dumneavoastră. Pandemia COVID-19 a scos în evidență o serie de provocări și probleme în combaterea violenței împotriva copiilor. Pe parcursul implementării Proiectului EVA, ne propunem să identificăm împreună soluții sustenabile pentru problema violenței împotriva copiilor în raioanele Cahul și Ungheni.”

Reprezentanta de țară UN Women Moldova, Dominika Stojanoska, a salutat parteneriatul valoros cu societatea civilă și autoritățile publice locale din Cahul și Ungheni, îndreptat spre atingerea obiectivelor proiectului. 

Reprezentanta de țară UN Women Moldova, Dominika Stojanoska
UNICEF
Reprezentanta de țară UN Women Moldova, Dominika Stojanoska

“Prin intermediul parteneriatelor stabilite în cadrul Proiectului EVA, ne propunem două scopuri principale - de a aduce politicile locale mai aproape de necesitățile și prioritățile diferitor grupuri de cetățeni din raioanele Cahul și Ungheni, dar și de a spori calitatea asistenței acordate supraviețuitoarelor violenței domestice și în bază de gen prin identificarea soluțiilor potrivite și specifice.”

Victoria Neaga, Manageră de proiecte în cadrul Delegației Uniunii Europene în Republica Moldova, a reiterat importanța asistenței oferite de Uniunea Europeana pentru regiunile cheie Cahul și Ungheni. Ea a încurajat partenerii Proiectului EVA, reprezentanții societății civile și ai autorităților locale, să ofere tot suportul necesar beneficiarilor, pentru a obține rezultate tangibile și a contribui la îmbunătățirea vieții locuitorilor din cele două raioane.

 

Victoria Neaga, Manageră de proiecte în cadrul Delegației Uniunii Europene în Republica Moldova
UNICEF
Victoria Neaga, Manageră de proiecte în cadrul Delegației Uniunii Europene în Republica Moldova, în cadrul intervenției la Ungheni
Cahul
UNICEF
Cahul

Suportul financiar este oferit în cadrul Proiectului EVA – Promovarea egalității de gen în raioanele Cahul și Ungheni, finanțat de Uniunea Europeană și implementat de UN Women în parteneriat cu UNICEF.