Campania: Combaterea violenţei împotriva copiilor

Proiectul EVA – Promovarea egalității de gen în raioanele Cahul și Ungheni

UNICEF
COVER- Child helpline.png
UNICEF
25 Noiembrie 2020

Din cauza restricțiilor de călătorie, închiderii școlilor și limitărilor sociale, copiii sunt mai predispuși să devină victime ale violenței și nu întotdeauna pot să semnaleze acest fapt din lipsa de canale sigure de comunicare la domiciliu.  Astfel, UNICEF Moldova în parteneriat cu UN Women în cadrul proiectului EVA, desfășoară o campanie de comunicare „Când «acasă» nu înseamnă neapărat în siguranță” pentru a sensibiliza comunitatea cu privire la serviciile existente pentru prevenirea și protecția copiilor împotriva violenței, neglijenței, exploatării și abuzului.

 

Violenţă fizică – vătămare intenţionată a integrităţii corporale ori a sănătăţii prin lovire, îmbrâncire, trântire, tragere de păr, înjunghiere, tăiere, ardere, strangulare, muşcare, în orice formă şi de orice intensitate, prin otrăvire, intoxicare, alte acţiuni cu efect similar;

UNICEF-cover-fight-violence-against-children.gif
UNICEF Moldova

Violenţa nu lasă întotdeauna urme


Violenţa psihologică – impunerea voinței sau controlului personal, provocarea stărilor de tensiune și suferințe mintale prin ofense, ridiculizare, înjurături, insulte, porecle, șantaj, distrugere demonstrativă a obiectelor, amenințări verbale, demonstrarea ostentativă a armelor sau lovirea animalelor domestice; impunerea unui regim de izolare prin intermediul arestului, inclusiv la domiciliu; izolare de familie, comunitate, prieteni; interzicerea de a obține realizări profesionale, interzicerea de a frecventa o instituție de învățămănt; deposedarea de acte de identitate; privarea intenționată de accesul la informaţii; alte acțiuni cu efect similar;

UNICEF Moldova 2020

Violența sexualăorice violență sexuală sau comportament sexual ilegal, hărţuire sexuală; orice comportament sexual nedorit, impus; prostituare forțată; orice comportament sexual ilegal în raport cu copilul, manifestat inclusiv prin mângâiere, sărutare, pozare sau alte atingeri sexuale nedorite; alte acțiuni cu efect similar;

Unicef-n3.gif
UNICEF Moldova

Bullyingul (intimidarea) este un comportament agresiv, nedorit între tineri de vârstă școlară, care implică un dezechilibru de putere real sau imaginar. Comportamentul este repetat sau poate fi repetat în timp. Atât copilul intimidat, cât și cel agresiv poate întâmpina probleme serioase și de durată ulterior.

Unicef-n4.gif
UNICEF Moldova

Neglijarea copilului – omiterea sau ignorarea voluntară sau involuntară a responsabilităţilor referitoare la creșterea și educarea copilului, care pun în pericol dezvoltarea lui fizică, mintală, spirituală, morală sau socială, integritatea corporală, sănătatea fizică sau mintală.

Unicef-n5 GIF
UNICEF Moldova

Violența economică – privarea de resurse economice, cum sunt produsele alimentare, medicamentele, necesitățile de bază; abuzul de poziția superioară în diferite situații, interzicerea exersării dreptului de a avea, utiliza și dispune de un bun comun; refuzul de a sprijini financiar copilul; impunerea de a efectua munci grele și dăunătoare în detrimentul sănătății, alte acțiuni cu efect similar.

Unicef-n6 (1)
UNICEF Moldova

În conformitate cu prevederile UNICEF, una din principalele probleme ale violenței împotriva copiilor, în special în ceea ce privește abuzul psihologic și verbal (țipatul, umilirea sau amenințarea), precum și unele forme ale pedepsei corporale (lovirea cu palma sau tragerea de par) este că cei care comit aceste acte, nu le consideră ca fiind o problemă.