7 moduri în care angajatorii pot sprijini părinții care lucrează în timpul pandemiei

Copiii din întreaga lume au nevoie de sprijin din partea părinților lor chiar acum. Și părinții au nevoie de sprijin din partea angajatorilor lor.

UNICEF
what employers can do covid19
UNICEF/UNI313417/McIlwaine

24 Martie 2020

Consecințele pandemiei de coronavirus (COVID-19) sunt resimțite în întreaga lume. Astfel mulți copii trebuie să facă față perturbării procesului educațional,  bolilor în familie și pierderii venitului acesteia - lucruri care afectează în mod disproporționat fetele și băieții din cele mai sărace familii.

Oferind părinților timpul și sprijinul de care au nevoie pentru a-și îngriji copiii, politici favorabile familiei  - cum ar fi concediul plătit pentru părinți, concediul medical plătit, aranjamente flexibile de muncă  - contribuiți la reducerea îngriorărilor pentru copii.

Iată șapte modalități prin care angajatorii pot sprijini părinții încadrați în câmpul muncii în eforturile lor de îngriji de copiii lor și familiile lor, în timpul focarului COVID-19:


1. Evaluează dacă politicile actuale de la locul de muncă sprijină în mod eficient familiile.


Politicile existente sunt suficiente pentru familii? Începeți prin a identifica cele mai urgente nevoi ale părinților care lucrează. Ar trebui să se pună accentul pe grupurile vulnerabile, cum ar fi angajații temporari, informali, migranți, gravide sau care alăptează, angajații cu dizabilități și cei care nu au acces la prestații precum concediul medical plătit.


2. Oferă modalități de lucru flexibile.


Aranjamentele flexibile de muncă oferă libertate angajaților să decidă când și unde își îndeplinesc responsabilitățile de serviciu. Deoarece nevoile părinților încadrați în câmpul muncii pot varia foarte mult, diferite tipuri de aranjamente flexibile de muncă îi ajută pe părinți să aibă grijă de copiii și familiile lor. Aranjamentele de lucru flexibile includ teleoperarea, comprimarea săptămânii de muncă sau asigurarea concediului protejat pe termen lung, astfel încât angajații să își poată îngriji rudele bolnave, vârstnice sau cele cu dizabilități.


3. Sprijinirea părinților cu servicii sigure și accesibile de îngrijire a copiilor.


Pe măsură ce închiderea școlilor și a grădinițelor avansează, mulți părinți se confruntă cu lipsa de opțiuni de îngrijire a copiilor. Unii pot fi nevoiți să lase copiii mai mici cu o supraveghere limitată, compromitându-le siguranța. Angajatorii pot sprijini acești părinți în numeroase moduri, inclusiv prin subvenții și aranjamente flexibile de muncă.


4. Promovați o igienă bună la locul de muncă și în afara acestuia.


Pentru părinții care îndeplinesc sarcini esențiale, și sunt nevoiți să fie fizic prezenți la locul de muncă, angajatorii îi pot proteja prin menținerea locurilor de muncă curate și igienizate: prin furnizarea stațiilor de spălare a mâinilor cu apă curentă și săpun, sau soluțiilor de dezinfectare a mâinilor pe bază de alcool. Mamele care lucrează ar trebui să fie sprijinite pentru a continua alăptarea prin oferirea unui spațiu de alăptare curat și confortabil. Angajatorii pot ajuta, de asemenea, la protejarea tuturor angajaților - inclusiv a celor care lucrează de la distanță - prin partajarea mesajelor cheie despre măsurile de prevenire, îndrumarea și explicarea regulilor și măsurilor luate în timpul călătoriilor, dar și modalitățile de a vorbi cu copiii lor despre virus.

>> Tot ce trebuie să știți despre spălarea mâinilor pentru a vă proteja împotriva COVID-19


5. Oferiți angajaților îndrumări și sfaturi cu privire la modul de a solicita asistență medicală.


Angajatorii pot ajuta angajații care se confruntă cu simptome de COVID-19 prin direcționarea acestora către furnizorii de serviciile medicale. De exemplu, angajatorii pot comunica în mod clar adresele și numerele de telefon ale spitalelor locale, ale autorităților de sănătate și ale liniilor de urgență. De asemenea, aceștia pot oferi angajaților îndrumări pentru transportul în condiții de siguranță către furnizorii de servicii medicale.


6. Ajutați angajații și familiile acestora să facă față stresului.


Locurile de muncă ar trebui să ofere un sprijin special pentru angajații care se simt anxioși, confuzați sau speriați în timpul focarului de COVID-19. De asemenea, pot sprijini părinții care își ajută copiii să facă față anxietății și fricii. Angajatorii ar trebui să se asigure că oferă doar informații din surse veridice și că toți angajații au acces la servicii psihosociale. De asemenea, aceștia ar trebui să le acorde părinților timpul și resursele de care au nevoie pentru a-și îngriji copiii. Aceasta include furnizarea de instrumente utile care încurajează discuțiile, jocul și alte forme de stimulare de care au nevoie copiii.

>> Cum să vorbești cu copiii tăi despre COVID-19

>> Cum adolescenții își pot proteja sănătatea mentală în timpul COVID-19


7. Reducerea constrângerilor financiare în cazul în care angajații sau membrii familiei lor se îmbolnăvesc de COVID-19.


Reducerea contrângerilor financiare potențiale din cauza COVID-19 pentru părinții care lucrează este esențială. Măsurile de sprijin pot include protecția muncii, concedii medicale plătite și transferuri economice, cum ar fi prestațiile pentru copii și subvenții pentru cheltuielile de sănătate. Grupurilor vulnerabile, cum ar fi angajaților cu venituri mici și  angajaților informali, ar trebui să li se ofere un sprijin special.

 

Politici favorabile familiei pentru toți

Angajatorii trebuie să se asigure că politicile favorabile familiei se aplică tuturor angajaților, indiferent de sex sau statutul lor (indiferent dacă sunt angajați sau lucrători contractuali, de exemplu). Promovarea unei culturi în care lucrătorii se simt confortabil folosind politicile prescrise, fără teamă de discriminare sau represalii este esențială. În special pentru femei, care, de multe ori, își asumă mai multe responsabilități de îngrijire decât bărbații, ar trebui luate măsuri pentru ca mamele care lucrează să nu fie penalizate pentru deciziile lor. Prin adoptarea și extinderea politicilor favorabile familiei, angajatorii au un rol central în susținerea bunăstării părinților care lucrează și a copiilor lor.