„Datorită instruirilor, lucrătorii medicali au dobândit noi abilități și cunoștințe"

UNICEF sprijină fortificarea capacităților lucrătorilor medicali din spitalele raionale de a gestiona eficient situațiile de urgență neonatale.

UNICEF
UNICEF supports the strengthening of capacities among medical workers in district hospitals to manage qualitative neonatal emergency care.
UNICEF/Moldova/2023/CUAMM
07 Septembrie 2023