Tip untuk pekerja sosial dan pengamal kebajikan sosial

Melindungi kanak-kanak semasa pandemik

children and caretaker play
Maestral

Highlights

Panduan ringkas untuk pengurusan kes, di dalam buku mini yang mudah dicerna yang dapat disebarkan dengan mudah dalam talian. Petua ini memberi tumpuan kepada pengurusan kes untuk melindungi kanak-kanak daripada keganasan termasuk pencegahan dan tindak balas, serta penjagaan kesihatan mental dalam konteks COVID-19.

Petua memberikan panduan untuk pengurusan kes apabila perjumpaan fizikal tidak dapat dilaksanakan dengan anak dan keluarganya. Petua ini dirancang khusus untuk pekerja sosial dan profesional kesejahteraan sosial dan dimaksudkan untuk membantu mereka dalam menjalankan fungsi pengurusan kes di lingkungan terbatas COVID-19. Panduan ini dicipta oleh Maestral International dengan kerjasama UNICEF dan Persatuan Pekerja Sosial Malaysia.

Semua petua boleh didapati dalam buku mini PDF yang boleh dimuat turun secara percuma.

Anda juga boleh memuat turun versi Dokumen Word yang dapat diakses oleh Pembaca dengan mengklik di sini.

Kini tersedia dalam Bahasa Inggeris dengan Bahasa Melayu.

Isi Kandungan

1. Mengenal pasti kanak-kanak dan keluarga yang berisiko

2. Menilai kanak-kanak dan keluarga yang berisiko

3. Memberikan sokongan psikososial

4. Menguruskan Tekanan dan Kesihatan Mental

5. Kekal Selamat apabila terdapat Risiko Keganasan

6. Perancangan Keselamatan

7. Pemantauan Maya

8. Pusat Jagaan: Memastikan kanak-kanak dan kakitangan selamat semasa krisis COVID-19

9. Menyatukan semula kanak-kanak dari pusat jagaan berkediaman dengan keluarga mereka

10. Orang muda meninggalkan pusat jagaan berkediaman

Tip untuk pekerja sosial dan pengamal kebajikan social
Author
Maestral, UNICEF, & the Malaysian Association of Social Workers
Publication date
Languages
English, Malay

Download

(PDF, 5,38 MB)