Coronavirus: Buku untuk Kanak-Kanak

Buku untuk menolong kanak-kanak memahami COVID

Children in front of closed school
LeapEd

Highlights

Nosy Crow dan LeapEd menghasilkan buku ini dengan pantas bagi memenuhi keperluan kanak-kanak dan keluarga mereka. Buku ini boleh digunakan untuk menerangkan pandemik COVID-19 kepada kanak-kanak dengan cara yang mudah difahami. 

Coronavirus children's book cover
Author
LeapEd & Noisy Crow
Publication date
Languages
Malay

Download

(PDF, 14,84 MB)