Sumbangan

Kerjasama Korporat

 

Diskriminasi gender

 • Sejarah berkenaan dengan kelahiran serta tarikh yang didapati daripada bancian yang telah dilakukan menunjukkan kelahiran bayi lelaki yang tinggi dan juga lebih ramai bayi lelaki yang hidup sehingga berumur lima tahun di Asia, terutama sekali di India dan China, yang mencadangkan bahawa terdapat kaedah memilih jantina fetus dan bayi di dalam dua buah negara yang masyhur di dunia tersebut, walaupun terdapat inisiatif untuk menghapuskan amalan-amalan tersebut di kedua-dua buah negara.
 • Lebih daripada 15 juta kanak-kanak yang sepatutnya berada di sekolah rendah tidak dapat menghadirinya. Untuk setiap 100 orang kanak-kanak lelaki yang tidak menghadiri sekolah, terdapat 115 orang kanak-kanak perempuan yang berada di dalam situasi yang sama.
 • Tidak dapat mengikuti persekolahan secara tidak langsung telah menafikan kanak-kanak perempuan peluang untuk berkembang kepada potensi mereka sepenuhnya. Kira-kira seorang kanak-kanak perempuan daripada lima orang di sekolah rendah di negara-negara membangun tidak dapat menghabiskan pendidikan di peringkat sekolah rendah.
 • Di negara-negara membangun secara puratanya terdapat 43 peratus anak-anak gadis yang berada di dalam lingkungan umur yang bersesuaian untuk menghadiri pengajian di sekolah menengah. Kajian-kajian yang dijalankan telah menunjukkan bahawa wanita yang mempunyai pendidikan mempunyai kebarangkalian yang kurang untuk menghadapi masalah ketika melahirkan anak seperti kematian dan mempunyai kebarangkalian yang tinggi untuk menghantar anak-anak mereka ke sekolah.
 • Soal-selidik yang dijalankan oleh UNICEF di beberapa buah negara yang terpilih telah menunjukkan bahawa secara purata, kanak-kanak yang mempunyai ibu yang tidak berpendidikan adalah dua kali ganda lebih berkemungkinan untuk tidak mengikuti pendidikan di sekolah rendah berbanding kanak-kanak di mana ibu mereka pernah mengikuti pengajian di peringkat sekolah rendah.
 • Lebih daripada 130 juta wanita serta anak-anak gadis yang melalui kehidupan mereka kini telah melalui salah satu bentuk kecederaan/kerosakan pada alat kelamin (FGM/C) mereka, yang boleh membawa akibat buruk kepada kesihatan mereka, termasuklah kegagalan untuk sembuh sepenuhnya, meningkatkan peluang untuk dijangkiti HIV, masalah-masalah ketika melahirkan anak, penyakit-penyakit jangkitan kelamin dan juga gangguan pada saluran air kencing.
 • Semakin muda anak-anak gadis melakukan perhubungan seks buat pertama kali, lebih besar kemungkinan perhubungan seksual telah dipaksa terhadap mereka. Menurut kajian Pertubuhan Kesihatan Sedunia, 150 juta gadis dan 73 juta lelaki di bawah umur 18 tahun pernah mengalami hubungan seksual yang dipaksa atau sebarang bentuk keganasan fizikal dan seksual dalam tahun 2002.
 • Secara global, sebanyak 36 peratus daripada wanita yang berumur di antara 20-24 tahun telah berkahwin sebelum mereka mencecah umur 28 tahun. Kehamilan dan kelahiran bayi yang tidak cukup bulan selalunya amat merbahaya lebih-lebih lagi untuk anak-anak gadis.
 • Adalah dianggarkan seramai 4 juta orang anak-anak gadis yang berumur di dalam lingkungan 15-19 tahun melahirkan anak setiap tahun. Jika seorang ibu berumur bawah 18 tahun, peluang untuk bayi tersebut meninggal dunia ketika tahun pertama hidupnya adalah 60 peratus lebih banyak berbanding dengan bayi yang dilahirkan oleh ibu yang berumur lebih daripada 19 tahun. Bayi-bayi yang dilahirkan oleh ibu-ibu yang berumur kurang daripada 18 tahun besar kemungkinan akan mengalami berat badan yang rendah, kurang nutrisi dan juga perkembangan fizikal dan kognitif yang lambat.
 • Setiap minit, seorang wanita akan meninggal dunia disebabkan oleh masalah kehamilan, di mana ia merupakan tambahan kepada lebih daripada setengah juta wanita yang telah meninggal dunia di seluruh dunia. 99 peratus kematian ibu-ibu berlaku di negara-negara yang sedang membangun, di mana lebih daripada 90 peratus adalah daripada benua Afrika dan Asia. Pada tahun 2000, dua pertiga daripada kematian ibu-ibu yang mengandung berlaku di 13 buah negara di kalangan negara-negara yang termiskin di dunia.
 • Bayi-bayi yang baru dilahirkan tetapi tidak mempunyai ibu mempunyai kebarangkalian untuk meninggal dunia sebanyak 3 sehingga 10 kali berbanding dengan bayi-bayi yang baru dilahirkan di mana ibu mereka masih hidup selepas melahirkan mereka.
 • Wanita mempunyai risiko yang lebih tinggi untuk dijangkiti HIV berbanding dengan lelaki, sebahagiannya disebabkan oleh faktor fisiologi. Tetapi diskriminasi gender juga memainkan peranan, menafikan hak wanita untuk berunding agar mereka dapat mengurangkan risiko daripada dijangkiti.
 • Kadar buta huruf yang tinggi di kalangan wanita telah mencegah mereka daripada mengetahui tentang risiko-risiko jangkitan HIV dan cara-cara untuk melindungi diri mereka sendiri.
 • Wanita-wanita yang sudah berumur pula mungkin terpaksa menghadapi diskriminasi berganda hanya berasaskan gender dan juga umur mereka. Wanita mempunyai kecenderungan untuk hidup lebih lama berbanding dengan lelaki, mungkin tidak mempunyai kawalan terhadap sumber-sumber keluarga dan mungkin akan menghadapi diskriminasi di dalam warisan harta and juga undang-undang yang berkaitan dengan harta benda.

 

 
Search:

 Email this article

unite for children