UNICEF Malaysia - Sumbangan - Buat perubahan. Mainkan peranan anda

Sumbangan

Kerjasama Korporat

 

Buat perubahan. Mainkan peranan anda

my_children_swak05_014L.jpg
© UNICEF Malaysia/2005/Jothiratnam

Terdapat banyak cara dan peranan yang boleh anda mainkan untuk membantu kami mencapai matlamat di Malaysia, antaranya:

Menyelidik dan mendalami isu-isu hak asasi kanak-kanak yang penting kepada anda.

Belajar mengenai HIV/AIDS dan bagaimana anda melindungi diri anda dan orang-orang yang anda sayangi dari dijangkiti.

Ambil bahagian dalam program dan kempen yang mempunyai matlamat untuk menghentikan penderaan dan pengabaian kanak-kanak.

Tunjukkan keperihatinan anda terhadap isu-isu yang memberi kesan kepada kanak-kanak di Malaysia dengan menulis kepada Ahli Parlimen anda melalui akhbar.

Berikan tumpuan masa dan sumber anda kepada program-program yang akan membantu memenuhi keperluan kanak-kanak di Malaysia dan di seluruh dunia.

 

 

 

 

Kempen


Search:

 Email this article

unite for children