Perlindungan kanak-kanak

Perlindungan Kanak-kanak

Respons UNICEF: 2005 – 2007

Rakan kerjasama

Berita

Kehidupan benar

 

Selsema burung – Risiko secara langsung kepada kesihatan kanak-kanak

© UNICEF Malaysia/2005/Nadchatram

Selsema burung kini telah pun membawa kesan kepada kehidupan dan juga sumber pendapatan keluarga-keluarga dan juga kanak-kanak yang tinggal di tempat yang telah tersebar virus tersebut. Virus burung tersebut kini telah membawa kesan kepada kesihatan dan juga kehidupan kanak-kanak.

Sehingga kini, Kanak-kanak menyumbang separuh daripada laporan-laporan kes yang melibatkan selsema burung dan juga menyumbang satu pertiga daripada kematian yang disebabkan oleh selsema burung.

Walaupun tidak diketahui mengapa ramai kanak-kanak yang dijangkiti oleh virus tersebut, satu kemungkinan disebabkan oleh kanak-kanak, lebih-lebih lagi kanak-kanak perempuan selalunya yang menjaga binatang-binatang ternakan (ayam, itik, dll) dengan memberi mereka makanan, membersihkan sangkar-sangkar dan juga mengumpul telur-telur. Kanak-kanak juga selalu berada dekat dengan binatang-binatang ternakan tersebut kerana mereka melayannya seperti binatang peliharaan.

Sekiranya virus tersebut mengubahsuai kepada badan manusia maka ia akan mudah disebar daripada seorang kepada seorang yang lain dan kemungkinan besar akan berlaku penyebaran yang berleluasa di kalangan manusia yang akan membawa kesan kepada setiap negara di seluruh dunia. Keselamatan kehidupan kanak-kanak dan keluarga mereka akan diancam kerana pandemik yang akan berlaku boleh memberi gangguan kepada setiap aspek kehidupan yang normal. 

Faktor-faktor risiko sekunder terhadap kanak-kanak

Kesan-kesan yang membawa kepada kemusnahan terhadap kanak-kanak yang disebabkan oleh selsema burung menjangkaui risiko kesihatan mereka. Penyebaran selsema burung yang berleluasa di kalangan burung-burung peliharaan bermakna keluarga-keluarga akan kehilangan sumber pendapatan dan makanan yang penting untuk kehidupan mereka. Ini akan memberi kesan terhadap kesihatan kanak-kanak dan pada masa yang sama memberi ancaman terhadap kanak-kanak untuk mendapatkan pendidikan. Apabila sumber pendapatan menurun secara mendadak, keluarga-keluarga kadangkala tidak berkemampuan untuk menghantar anak-anak mereka ke sekolah atau membayar perkhidmatan-perkhidmatan kesihatan yang asas.

........................................................................................

Pengenalan

Selsema burung – Risiko secara langsung kepada kesihatan kanak-kanak

Perbezaan di antara selsema manusia dan burung

Mengambil tindakan terhadap selsema burung 

 

 

 

 

PPA Selsema Burung

PPA: "Burung Kertas"
Jackie Chan di dalam PPA Selsema Burung

 VIDEO max ι min 

* Laman web dan PPA di dalam Bahasa Inggeris.


Search:

 Email this article

For every child
Health, Education, Equality, Protection
ADVANCE HUMANITY