UNICEF Malaysia - Perlindungan kanak-kanak - Penyeludupan kanak-kanak

Perlindungan kanak-kanak

Perlindungan Kanak-kanak

Respons UNICEF: 2005 – 2007

Rakan kerjasama

Berita

Kehidupan benar

 

Penyeludupan kanak-kanak

© UNICEF Malaysia/2006/Nadchatram

Sebagai sebahagian daripada usaha UNICEF untuk memerangi penyeludupan kanak-kanak serantau, bersama-sama Kementerian Pembangunan Wanita, Keluarga dan Masyarakat, pada 2006, UNICEF akan menjalankan kajian untuk menilai pelbagai dimensi penyeludupan kanak-kanak di Malaysia, termasuk cara penyeludupan.

UNICEF terlibat dalam kerjasama strategik dengan Suruhanjaya Hak Asasi Manusia Malaysia (SUHAKAM) untuk memberkani lebih kesedaran  mengenai penyeludupan kanak-kanak di kalangan  agensi-agensi kerajaan dan pegawai yang berkaitan. Beberapa forum telah diadakan bagi agensi-agensi penguatkuasaan, badan kehakiman, ahli akademik, NGO, kedutaan, media dan agensi-agensi Pertubuhan Bangsa-bangsa Bersatu.

 

 

 

 

Penerbitan

Memerangi Perdagangan Haram Kanak-kanak:  Buku untuk Parlimen

* Laman web di dalam Bahasa Inggeris. 


Search:

 Email this article

unite for children