UNICEF Madagascar tamin'ny fihaonana an-tampony afrikanina momba ny toetr'andro voalohany: fanentanana ho amin'ny hoavy maharitra ho an'ny zaza malagasy

04 Septambra 2023
Faire des kilomètres pour chercher de l'eau dans le sud aride de Madagascar
UNICEF/UN0673640/Andrianantenaina

Nairobi, 4 Septambra 2023 – Ny UNICEF Madagascar dia mitana anjara toerana lehibe amin’ny fihaonana antampony afrikanina momba ny toetr’andro voalohany, amin’ny alàlan’ny fanasongadinana ny voka-dratsy ateraky ny fiovaovan’ny toetr’andro eto Madagasikara sy amin’ny fanohanana am-pahavitrihana ny firaisankinan’ny tanora manolo-tena ho amin’ny hetsika manolana ny fiovaovan’toetr’andro antsoina hoe “Aika”. Ny tanjona dia ny hanaovana adisisika ho amin’ny hetsika matanjaka kokoa ho an'ny ankizy sy ny tanora manoloana ny fiovaovan’ny toetrandro, ary hiantohana ny fandraisan'izy ireo anjara amin'ny fifanakalozan-kevitra manan-danja.

I Madagasikara dia iharan’ny fiantraikan’ny fiovaovan'ny toetr'andro izay mampanahy, anisan'izany ny rivodoza matetika sy mahery vaika, ny hain-tany maharitra ary ny fiakaran'ny haavon’ny ranomasina, izay mampidi-doza ny fiainan'ny ankizy sy ny tanora. Ny UNICEF Madagascar dia miara-miasa amin’ny “Aika” izay fiaraha-miasa voalohany miaraka amin’ireo tanora eto amin’ny firenena ho an’ny fahasamihafan’ny zavamanan’aina, ny toetr’andro ary ny ady amin’ny fihitaran’ny tany efitra, mba hanomezana feo ireo taranaka fara aman-dimby ary hanentanana ny fitondram-panjakana mba handray andraikitra amin’ny fomba hentitra.

Ny fahavononan’ny UNICEF Madagascar dia hita taratra ihany koa amin’ny fandraisany anjara mavitrika amin’ny hetsika mifanindran-dàlana amin’ilay fihaonana an-tampony. Hisy solonten’ireo tanora malagasy izay haneho ny ahiahiny amin’ny vokatry ny fiovaovan’ny toetr’andro eto Madagasikara. Tafiditra ao anatin'izany fandraisana anjara izany ny fanentanana ho amin'ny fitomboan'ny hetsika mahakasika ny toetrandro izay hitondra soa ho an'ny ankizy sy ny tanora ao anatin’ny Fanambarana natao tany Nairobi.

Hanararaotra hifanakalo hevitra amin’ny Tale mpanatanteraka lefitry ny UNICEF ihany koa ny UNICEF Madagascar, mba hanehoana ny ahiahin’ny tanora malagasy manokana sy hikarohana fiaraha-miasa mikendry ny fanamafisana ny hetsika mahakasika ny toetr’andro eto amin’ny firenena. Fomba fiasa manan-danja ho an’ny hoavy maharitra ho an’ny zanak’i Madagasikara izany.

Fifandraisana

Timothy James Irwin
Tompon'andraikitry ny serasera
UNICEF Madagascar

A propos d'UNICEF

L’UNICEF travaille dans les endroits les plus inhospitaliers du monde pour atteindre les enfants les plus défavorisés. Dans 190 pays et territoires, nous travaillons pour chaque enfant, partout, afin de construire un monde meilleur pour tous. 

Suivez l’UNICEF sur TwitterFacebook et Instagram