Ny ankizy voafonja dia tandindomin-doza bebe kokoa eo anatrehan’ny COVID-19 ary tokony omena famotsorana

25 Jona 2020
Les enfants en detention
UNICEF/2014/Rindra Ramasomanana

NEW YORK, 13 Aprily 2020 - "Amin'izao fotoana izao, ankizy amanetsiny maro voatazona am-ponja any amin'ny firenena eran'izao tontolo izao no tandindomin-doza ka mety ho tratran’ny COVID-19.

Betsaka ireo ankizy no voatazona any anaty fonja tena tery sy feno olona mihoatra izay zakany. Tsy afaka misitraka sakafo ara-pahasalamana, fitsaboana ary fidiovana izy ireo ka izany no mety hampiroborobo ny fihanaky ny aretina toy ny COVID-19. Noho izany, mety hitranga amin’ny fotoana rehetra any amin’ireny toerana ireny ny valan’aretina.

Fanampin’izany, ny ankizy voafonja dia mora handairan’ny fanaovana tsirambina, fampijaliana ary herisetra  mifandraika amin’ny fitovian’ny lahy sy vavy. Tsikaritra izany indrindra raha toa ka ny valan’aretina na ny fepetra noraisina entina miady izany dia mitarika tsy fahampian’ny mpiasa na tsy fisian’ny fitaovana ilaina amin’ny fiarovana.

Ny ankizy dia miatrika ny rafi-pitsarana natokana ho an’ny ankizy tsy ampy taona any amin'ireo firenena eran'izao tontolo izao. Na izy ireo voatazona vonjimaika any amin’ny toerana figadrana noho izy ireo mpifindra monina, na nohon’ny antony hafa ara-pitantanan-draharaha, na nohon’ny hetsika fikatrohana, na noho izy ireo miara-miaina amin’ny ray aman-dreniny izay voafonja. Ireo ankizy rehetra ireo ary koa ireo gadra rehetra izay ahiana ho tratran’ny viriosy nohon’ny olana ara-pahasalamana ara-batana na ara-tsaina hafa dia tokony hahazo famotsorana.

Entaninay ny governemanta sy ny manam-pahefana hafa eo anivon’ny fonja mba hamoaka avy hatrany ireo ankizy rehetra izay afaka miaina am-pilaminana eny anivon’ny fianakaviany na ireo izay afaka misitraka fepetra hafa mety kokoa. Anisan’izany fepetra izany ny fandraisan’andraikitra avy amin’ny fianakaviana mivelatra na fepetra hafa mirona amin’ny lafiny ara-pianakaviana na ara-piarahamonina.

Ny UNICEF sy ny “Alliance pour la protection de l’enfance dans l’action humanitaire” miaraka amin’ny fikambanana miaro ny zon’ny ankizy, ireo manam-pahaizana eny amin’ny anjerimanontolo ary fikambanana eo anivon’ny Firenena Mikambana, dia namoaka torolàlana mikasika ny fepetra lehibe azon'ny manampahefana raisina, mba hiarovana ny ankizy voafonja mandritra ny vanim-potoanan'ity valan'aretina ity. Ny UNICEF dia vonona hanampy ny manampahefana amin'ny fikarakarana ny famotsorana ireo ankizy ireo, amin'ny alàlan'ny fahafantarana ny fepetra tokony horaisina mba hahazoana antoka fa vita soa aman-tsara am-pilaminanana izany.

Ny zon'ny ankizy amin'ny fiarovana, ny filaminana ary ny fahasalamana dia tsy maintsy tsinjovina mandrakariva amin'ny toe-javatra rehetra, indrindra mandritra ny fotoanan’ny krizy izay iainantsika ankehitriny. Kanefa, ny fomba tsara indrindra hiarovana ny zon'ny ankizy voafonja ao anatin’ny fotoanan’ny valan’aretina dia ny famotsorana azy ireo amin’ny fomba azo antoka."

 

Fanamarihana ho an’ny mpanoratra :

Eto Madagasikara, ny lalàna 2016-018 mikasika ny fepetra sy ny fomba ampiharina amin'ny ankizy tsy ampy taona nanao heloka eo anatrehan’ny lalàna, dia ahitana ny fetran’ny fotoana fitazomana vonjimaika mialoha ny fitsarana sy ireo fepetra hafa mialoha ny fampidirana am-ponja. Ity lalàna ity sy ny fepetra fampiharana azy dia taratry ny faneken’ny firenena iray ireo fenitra iraisam-pirenena amin'ny sehatry ny zon'ny ankizy, izay efa nankatoavin'i Madagasikara. Na izany aza anefa dia mbola tena maro ny isan'ireo ankizy voatazona am-ponja, araka ny antontan'isa avy amin'ny Minisiteran'ny Fitsarana tamin'ny faran'ny volana Desambra 2019. Ankizy miisa 552 tokoa mantsy no migadra eto Madagasikara, ka misy ankizivavy 45 amin’izy ireo. Ny 63%n’ny ankizy any an-tranomaizina eto Madagasikara, izany hoe 664 tamin'ny faran'ny desambra 2019, dia notanana am-ponja vonjimaika, midika izany fa tsy mbola notsaraina izy ireo.

Any anatin’ny ankamaroan'ny fonja dia misy faritra mitokana ho an'ny zazalahy, fa ny zazavavy kosa dia voatazona miaraka amin'ny vehivavy efa lehibe. Amin'izao fotoana izao, noho ny tsy fahampian'ny toerana dia nanapa-kevitra ny fonja sasantsasany ny hampiasa ny efitrano voatokana ho an’ny tanora, ho amin’ny fanokanana ireo voafonja vaovao; misy ihany koa anefa ireo mametraka ny ankizy tsy ampy taona miaraka amin’ireo olon-dehibe any amin'ny toerana fitokanana.

Ny fonja eto Madagasikara dia ahitana fihoaran’ny isan’ireo voafonja mihoatra ny tokony ho izy, ka miteraka loza mitatao lehibe amin’ny mety ho fiparitahan’ny aretina amin’ny ankapobeny sy ny Covid-19 manokana. Nisy ny toromarika nomen'ny Minisitry ny Fitsarana mba hialana amin'ny fitazomana am-ponja ireo ankizy sy olon-dehibe voampanga, afa-tsy ireo izay nanao heloka bevava. Nandrisika ny fanomezana fahafahana vonjimaika ihany koa ny Ministra.

Ao anatin’ny fiaraha-miasa eo amin'ny UNICEF sy ny governemanta Malagasy ho amin’ny taona 2015-2020, ny UNICEF dia manohana ny Ministeran'ny Fitsarana amin'ny fampiharana ny lalàna 2016-018. Ao anatin'izany ny fanofanana mpitsara, ny fametrahana rafitra fanarahana ireo antontan-taratasy mikasika ny ankizy ary fanampiana amin’ny lafiny fitsarana ho an’ireo ankizy tsy ampy taona nahavita heloka teo anatrehan’ny lalàna. Miara-miasa amin'ny ONG « Grandir Dignement” ihany koa ny UNICEF amin'ny fampiharana ireo fepetra hafa mialoha ny fampidirana am-ponja any amin'ny faritra maro eto Madagasikara. Ankehitriny, ny UNICEF dia manohana ny fampiharana ny soso-kevitra manerana izao tontolo izao mahakasika ny zo hahazo fitsarana mandritra ny fisian’ny valan'aretina COVID-19; ka anisan'izany ny fanampiana ny ankizy amin’ny fangatahan'izy ireo fahafahana vonjimaika.

 

Fifandraisana

Timothy James Irwin
Tompon'andraikitry ny serasera
UNICEF Madagascar
Fanja Saholiarisoa
Sampana Serasera sy haino aman-jery
UNICEF Madagascar

Momba ny UNICEF

Miasa amin'ny toerana sarotra indrindra eto ambonin’ny tany ny UNICEF mba hanatonana ireo ankizy sy tanora marefo indrindra - ary miaro ny zon'ny ankizy rehetra manerana izao tontolo izao.

Araho koa ny kaonty @UNICEFMada amin'ny  TwitterFacebook et Instagram