Miofana momba ny arohevitra ny tanora mba ho lasa mpitondra fiovana

Ny UNICEF dia mampiofana ireo fikambanana tanora mba hanampy azy ireo hiadisisika ho an’ny fiovana iriny ho hita eo amin’ny fiarahamonina

27 Novambra 2019
Youth Advocacy training
UNICEF/2019/Ralaivita
La formation a permis aux jeunes de se doter de compétences nécessaires, à travers le guide de plaidoyer distribue à l’occasion, pour s’engager dans des changements positifs au sein de leur communauté.

Antananarivo 27 Novambra  2019 –  Nikarakara fiofanana ho an’ny tanora mpisehatra amina fikambanana , nandritra ny hateloana, ny 25 hatramin’ny 27 Novambra ny UNICEF. Tanora manodidina ny 50 nisolotena ny fikambanana toy ny skoto, mpanazava, tanoran’ny fiankonana katolika, vondrona silamo, fiarahamonim-pirenena ary fikambanana sy fifandaminana tsy miankina amin’ny fanjakana maro no nanoina ny antso.  

Nahazoan’ireo tanora ny fahaizana ilaina amin’ny fitondrana fanovana tsara eo anivon’ny fiarahamonina ny fiofanana. Nanampy betsaka azy ireo ilay torolàlana ho an’ny arohevitra nozaraina tamin’io fotoana io.  

"Ankoatra ny fampiasana ilay torolàlana ho an’ny arohevitra natolotry ny UNICEF, manampy azy ireo hitrandraka tsara ny ao anatiny ihany koa ny atrikasa mba hahafahan'izy ireo miatrika ireo olana eny amin’ny fiarahamonina," hoy ny fanazavan'i Maryam Elgoni, manampahaizana momba ny arohevitra avy amin'ny biraom-paritry ny UNICEF nandalo teto Madagasikara. 

Talanjona amin’ireo tanora ireo tokoa izy, ka hoy izy : “Efa manana rindrandamina matipaika ary vonona hitondra fiovana eo amin’ny fiarahamonina misy azy ny tanora Malagasy. Mampiaiky ahy ny fahalalany momba ny raharaha mikasika ny tanora eto amin’ny fireneny sy ny fahatakarany ireo lalan-kizorana sy rafitra ahafahan’ny tanora mirotsa an-tsehatra. Ho tombony lehibe ho azy ireo amin’ny fanatanterahany ny tetikasany io torolàlana io.”  

Nilaza ireo tanora fa tena ilaina tokoa ny fiofanana tahaka itony. Nanamafy i Fatima Shabani, solontenan’ny mpianatra fa ilainy any aoriana, amin’ny fanatanterahany ny tetikasam-pampandrosoana ny fahalalana notovoziny mandritra ny fiofanana.   

Ny solontenan’ny Afrayn kosa dia nanambara fa mila fitaovana hahafahany mandray andraikitra eo amin’ny fiarahamonina ny tanora.  

Nanazava i Andriatahina Mino Hasina avy amin’ny fikambanan’ny mpanazava fa ilain’ny tanora, hahafahany manatsara ny arohevitra ataony, ny fiofanana tahaka itony.  

Tamin’ny voaloandohan’ity taona ity, namoaka torolàlana momba ny arohevitra ho an’ny tanora ny UNICEF , mba hanampiana ireo tanora maniry hitondra fiovana amin’ny fahatakarana ny olona, ny fandrafetana drafitr’arohevitra ary fandraisana anjara lehibe amin’ny fanapahan-kevitra politika.  

Ho an’i Madagasikara manokana, tamin’ny fihaonan’ny papa François tamin’ireo tanora, nandritra ny fandalovany teto Madagasikara tamin’ny volana septambra no navoaka io torolàlana io.  

I Mirado, mpanakanto fanta-daza no nisolotena ny UNICEF nandritra ny fampahafantarana ny torolàlana. Notsindriany fa zava-dehibe ny fahafahan’ny tanora maneho hevitra sy mandray andraikitra eo anivon’ny fiarahamonina mba hitondran’izy ireo fiovana. 

Fifandraisana

Timothy James Irwin
Tompon'andraikitry ny serasera
UNICEF Madagascar
Fanja Saholiarisoa
Sampana Serasera sy haino aman-jery
UNICEF Madagascar

Additional resources

Youth Advocacy guide cover

Raiso ato ilay torolàlana momba ny arohevitra ho an’ny tanora 

Momba ny UNICEF

Miasa amin'ny toerana sarotra indrindra eto ambonin’ny tany ny UNICEF mba hanatonana ireo ankizy sy tanora marefo indrindra - ary miaro ny zon'ny ankizy rehetra manerana izao tontolo izao.

Araho koa ny kaonty @UNICEFMada amin'ny  TwitterFacebook et Instagram