Mankalaza ny zava-bita eo amin'ny sehatry ny rano, fahadiovana ary fidiovana ny Faritra Androy

01 May 2021
Inauguration MUS
Valisoa Elisador/MEAH

Androy, 01 Mey 2021 - Rafitra famatsian-drano fisotro vaovao efatra notokanana, kaominina vaovao 4 misitraka ny fanamafisana ny fantson-drano any Ampotaka, ary kaominina 5 niala tamin'ny fanaovana maloto ankalamanjana. Ireo no anisan’ireo zava-bita izay hahafahan'ny olona maherin'ny 100.000 misitraka rano, fahadiovana ary fidiovana any amin'ny Faritra Androy.

 

Ho fiatrehana ny haintany izay mianjady amin’iny faritra iny dia mampitombo ny fampiasam-bola ny Governemanta Malagasy mba hiantohana ny fahazoana rano mandritra ny fotoana maharitra amin'ny alàlan'ny fananganana rafitra azo ampiasaina amin’ny zavatra maro: rano fisotro madio natokana ho an'ny vondron’olombelona, ​​fambolena amin'ny alàlan'ny teknikan'ny hamandoana mitete, ary ho an'ny fisotroan-dranon’ny biby. Noho izany, rafitra famatsian-drano avy amin’ny lava-drano vaovao miisa 193, fanarenana lava-drano 50, ary tambajotram-pamatsian-drano dimy no natsangana nanomboka ny taona 2020, ary nositrahan’ny olona manodidina ny 48 000 izany. Ireo olona ireo dia niara-niasa tamin'ny UNICEF sy ny Ministeran'ny Fambolena, Fiompiana ary ny Fanjonoana, tamin'ny alàlan'ny fandaharan’asa DEFI (Fandaharanasa fampiroboroboana ny fambolena andraisan'ny rehetra anjara). Ireto avy izany: tambajotran-drano ao Evaho ao amin'ny Kaominin'i Sihanamaro, Tsiabetsaka, Kaominin’ambanivohitra ao Jafaro, Antanile, Manombo, Ankilimasy Ambany ary Mikaiky Arivo Ambatomainty.

 

Ireo rafitra ireo dia mamokatra rano fisotro madio amin'ny vidiny mirary ho an'ireo vondrom-piarahamonina, ary koa rano ho an'ny fambolena, indrindra hampiroboroboana ny fambolena legioma sy ny fiompiana; hitombo araka izany ny vola miditra isan-tokantrano sy ny fiantohana ara-tsakafo ho azy ireo. Ho fanampin'izany, hisy tetik'asa vaovao ho tanterahina amin'ny faran'ny taona, izay hahafahan'ny vondrom-piarahamonina hafa mitotaly 43.000, hahazo rano fisotro madio. Mikasika ny fambolena, amin'ny volana jolay dia zaridaina fambolena legioma manodidina ny zato eo ho eo no hampifandraisina amin'ny paompy izay azo afindrafindran’ny olona, ​​na paompy mandeha amin'ny masoandro; Ho an'ity hetsika ity ihany dia ho hatsangana ihany koa ny rafitra famatsian-drano madinika 100 hafa ahitana paompy mandeha amin’ny masoandro. « Ity paikady napetraky ny Governemanta ho an'ny ‘Grand Sud’, amin'ny alàlan'ny Ministeran'ny Rano, Fahadiovana ary Fidiovana ity, dia mifanaraka amin'ny Velirano faha-2 izay mikendry ny fahazoan’ny olon-drehetra rano fisotro madio. Ho an'i Androy manokana dia tanjona ny hampitombo ny tohibelin’ireo vondrom-piarahamonina manoloana ny haintany sy ny vokatry ny fiovaovan'ny toetrandro, izay tsapa fa tena mafy any amin'iny faritra iny, » hoy ny Minisitra Voahary Rakotovelomanantsoa, ​​izay tonga manokana mba hijery ireo fandrosoana ireo.

 

Ho fanampin'izany, notokanana ihany koa ny fahazoan’ny vondrom-piarahamonina efatra mifandray amin'ny fantsom-pamatsiana rano fisotro madio ao Ampotaka, ho tombontsoan'ny mponina miisa 6.000 ao amin'ny faritry ny Faux Cap Centre, Anovy Atsimo, Benonoka ary Belitsaka, ankoatry ny olona 36 000 izay efa misitraka ny fantsom-pamatsian-drano ao Ampotaka. Ireo tolotra mikasika ny rano ireo dia tantanin'ny mpandraharaha tsy miankina matihanina, izay sandaina vidiny mirary avy amin’ireo mpanjifa, ary eo ambany fiandraiketan’ny Sampandraharaham-paritry ny Rano, Fahadiovana sy Fidiovana izay miantoka ny faharetan'ireo tolotra ireo.

 

Eo amin'ny sehatry ny fahadiovana dia tanàna kely maodely miisa 5, misolo tena olona miisa 41 000 (Sihanamaro, Marovato Befeno, Andragnanivo, Ambatosola ary Behazomanga) no nanao dingana lehibe tamin'ny fampiharana ny fandaharan’asa « Madagasikara Madio », izay mikendry ny famongorana ny fanaovana maloto ankalamanjana hatramin’ny faran’ny taona 2021. Ny governemanta, amin'ny alàlan'ny Minisiteran'ny Rano, Fahadiovana ary Fidiovana, dia miara-miasa amin'ireo mpiara-miombon'antoka, ao anatin'izany ny UNICEF, mba hanohanana ireo vondrom-piarahamonina eo an-toerana amin'ny famongorana io fomba fanao io.

 

Eto Madagasikara, 40%-n'ny mponina no mbola manao maloto ankalamanjana ary 17% ihany no mampiasa lavapiringa tsotra natokana ho an’ny fianakaviana. « Ny Faritra Androy dia iray amin'ireo mandroso indrindra raha oharina amin'ny faritra hafa manerana ny nosy; ny tanjona dia ny tsy hisian'ny fanaovana maloto ankalamanjana mandrapahatongan’ny faran’ny taona 2021. Ireo tanàna voamarina fa nahavita izany dia mampiseho ny làlana tokony arahina amin'ireo tanàna hafa ao Androy, » hoy ny Minisitry ny Rano, Fahadiovana ary Fidiovana, Voahary Rakotovelomanantsoa.

Ao amin'ny faritra iray tena iharan’ny haintany mahery vaika, izay manampy trotraka ihany koa ny valan’aretina covid-19, ireo zava-bita ireo dia manan-danja ary maodely manerana an’i Madagasikara. Ny governemanta Malagasy, amin'ny alàlan'ny Minisiteran'ny Rano, Fahadiovana ary Fidiovana, dia miezaka manampy ny vondrom-piarahamonina any Androy mba hahazoana rano, fahadiovana ary fidiovana mandritra ny fotoana maharitra. Ny governemanta dia nahazo ny fanohanan'ny UNICEF sy ireo mpiara-miombonantoka ara-bola mihoatra noho ny hatramin'izay; anisan’izany ny Governemantan'i Angleterre, ny USAID, ny Governemanta Japoney, ny Governemanta Norvezianina, KIWI, ny Fondation Eleva, ary ny rafitry ny Firenena Mikambana.

Chateau d'eau
Tavondrano ao Androy
MUS Agriculture
Rafitra ho an'ny fambolena mampiasa teknikan'ny hamandoana mitete
Installation en eau
Paompin-tànana

 

Fifandraisana

Timothy James Irwin
Tompon'andraikitry ny serasera
UNICEF Madagascar
Fanja Saholiarisoa
Sampana Serasera sy haino aman-jery
UNICEF Madagascar

A propos d'UNICEF

L’UNICEF travaille dans les endroits les plus inhospitaliers du monde pour atteindre les enfants les plus défavorisés. Dans 190 pays et territoires, nous travaillons pour chaque enfant, partout, afin de construire un monde meilleur pour tous. 

Suivez l’UNICEF sur TwitterFacebook et Instagram