Mankalaza ny fahamendrehan’ny zaza Afrikanina ny faritra Analanjirofo

16 Jona 2021
JRC Analanjirofo
UNICEF Madagascar/2021/Alida

Fenoarivo Atsinanana 16 jona 2021 : Ny faritra Analanjirofo dia faritra voafidy tamin’ity taona ity mba hanamarihana ny Andron’ny Ankizy Afrikanina izay ankalazaina isaky ny faha 16 Jona, andro natokana hampiroboroboana ny zon'ny ny ankizy any Afrika. Ho an’ity taona ity, hetsika isan-karazany no nokarakaraina tao Fenoarivo Atsinanana, toerana nanatanterahana ny fankalazana izay tafiditra ihany koa ao anatin'ny iray volan’ny ankizy eto Madagasikara, dia ny volana Jona izany :

-       Ny fitsarana mitety vohitra izay nikendry manokana ny fikarakarana ny taratasy fanamarinana ny fahaterahana ho an'ireo ankizy maromaro miisa 3 000 any amin’ny ambaratonga fototra sy ambaratonga faharoa, ary koa ireo ankizy eo amin’ny kaominina manodidina. Tsy adino ihany koa ireo zaza sembana ao anatin'ity hetsika iombonana sy tsimialonjafy ity.

-       Ny asa fanentanana notarihan'ny Komitim-pirenena momba ny fiarovana ny zaza dia notanterahina  tany amin’ny sekoly vitsivitsy mikasika ireto lohahevitra ireto: fanambadiana aloha loatra eo amin’ny ankizy ary ny fiarovana amin'ny fanararaotana sy herisetra an-tserasera atao amin’ny ankizy. Lohahevitra izay tena mifandraika tokoa amin’ireo sehatra mahaliana ny tanora.

-       Ny fanatanterahana valandresaka arahana adihevitra ihany koa  miaraka amin'ireo mpisehatra amin'ny fiarovana ny ankizy mahakasika ny fiarovana azy ireo eo amin'ny sehatra nasionaly sy isam-paritra. Nisy ny fanambarana mikasika ny fandraisana andraikitra ho fiarovana ny ankizy izay notontosain’ireo mpandray anjara tao Analanjirofo taorian’ilay valandresaka.

Betsaka ireo nanatrika ity fitsarana mitety vohitra ity. Tonga  teo an-toerana niaraka tamin'ny reniny i Kalo Viviana Honorette, 11 taona mba handray ny taratasy fanamarinana ny nahaterahany. Satria moa teraka tao an-trano ny reniny noho ny fanampian'ny mpitaiza na mpampivelona any ambanivohitra, dia tsy nanam-potoana na fahasahiana ho any amin'ny biraom-panjakana hikarakarana ny taratasy na kopian’ny zanany izy taorian'ny fiterahany. Afaka niditra an-tsekoly ihany anefa i Viviana, saingy teo amin'ny kilasy T5 dia tsy maintsy nanana taratasy fanamarinam-pahaterahana izy vao afaka hiatrika ny fanadinana famaranana ofisialy any amin’ny ambaratonga fototra. Ity fitsarana mitety vohitra ity dia fotoana tsy manam-paharoa izay tsy maintsy nararaotin’ny reniny.

Tamin'ny taona 1999 no niditra tamin’ny Sata Afrikanina momba ny zon’ny zaza i Madagasikara. Misy ny hetsika manokana amin'ny fanentanana ara-tsosialy izay tanterahina isan-taona mba hanomezana hery bebe kokoa ireo hetsika hahafahana manatratra ny tanjona voafaritra ao amin'io sata voalaza io.

« Ny fandaharam-potoana 2040 momba ny “Africa Fit for Children” (Afrika mendrika ho an’ny ankizy) dia mitaky ezaka mitohy avy amin’ireo mpisehatra  rehetra voakasik'izany. Manentana ny mpandray anjara rehetra aho hiditra an-tsehatra amin’izany mba hahafahan'ny ankizy malagasy misitraka ny zony », hoy i Ramatoa BAVY Angelica Michelle, Ministry ny Mponina sy ny Fiahiana ara-tsosialy ary ny Fampivoarana ny Vehivavy.

Tamin'ity taona ity, tamin'ny alàlan'ny fankalazana izay natao, ny faritra Analanjirofo dia te hanentana ny ray aman-dreny, ny ankizy, ny fiarahamonina, ny manam-pahefana ary ny mpitarika hevitra rehetra, anatin’izany ireo mpitarika mandala ny fomba amam-panao nentin-drazana, mikasika ny maha-zava-dehibe ny fiarovana ny ankizy.

Tsy izany mantsy fa tena mbola marefo ny rafitra fiarovana ny ankizy ao amin’io faritra io:

- Taha ambany ho an’ny zaza teraka voasoratra anarana: 31% ny zaza latsaky ny 5 taona dia tsy voasoratra ao amin'ny bokin’ny soram-piankohonana (ny tahan'ny zaza teraka latsaky ny 5 taona dia 79%),

- Taha ambony amin'ny fanambadian’ny ankizy: 44%-n’ny vehivavy 20-24 taona ary 18%-n’ny lehilahy 20-49 taona dia manambady alohan'ny faha-18 taonany, raha toa ka ny salan'isa manerana ny nosy dia 40% ho an'ny vehivavy ary 12% ho an'ny lehilahy. Ny fanambadian'ny ankizy tsy ampy taona dia fanitsakitsahana ny zon'olombelona izay ​​manohitohina ny fivoaran'ny ankizy ary matetika miteraka vohoka aloha loatra sy fandaozana ny sekoly.

Manaja hatrany ny andraikiny ny UNICEF amin'ny alàlan'ny fanohanana ny governemanta amin'ny fampiharana ireo hetsika fampiroboroboana ny zon'ny zaza eny anivon’ny andrim-panjakana sy ny fiarahamonina. Anisan'izany:

- Ny fiarovana ny zon'ny ankizy amin'ny alàlan'ny fametrahana tambazotra mpiaro ny zaza, fanamafisana ny fahafaha-manaon'ny mpikambana ao aminy amin'ny lafin’ny fiarovana, fitsaboana ary fandraisana an-tanana mikasika ny lafiny ara-tsaina, ara-tsosialy sy araka ny lalàna ho an’ireo zaza niharan’ny herisetra ary ny fanentanana ireo ray amandreny mahakasika ny fampiroboroboana ny zon’ny ankizy.

- Ny fampihenana ny taham-panambadian’ny ankizy sy ny tahan'ny fitondrana vohoka eo amin’ny tanora amin'ny alàlan'ny fikarakarana hetsika fanentanana miompana amin’ny « fahaiza-miaina » ho an’ireo tanora, mba hampitomboana ny tohibely ananan’izy ireo sy mampivelatra ny fahaiza-miaina.

- Ny fisorohana sy fiatrehana ny herisetra any an-tsekoly amin'ny alàlan'ny fananganana klioban'ny mpianatra entina mampiroborobo ny zon'ny ankizy sy ny fiarovana azy ireo.

« Amin'izao fankalazana ny Andron’ny Ankizy Afrikanina izao dia tadidintsika ireo fanamby maro atrehin'ireo zaza Malagasy ireo izay misedra olana amin'ny fampiharana ny zony, indrindra amin’izao fotoana izao izay mbola hiadian’izao tontolo izao hatrany amin'ny valan’aretina Covid-19 », hoy i Michel Saint-Lot, Solotena maharitry ny UNICEF eto Madagasikara. « Ny zaza rehetra dia manan-jo hanana zom-pirenena, hiaina lavitry ny tahotra sy ny herisetra ary manana zo hisitraka ireo tolotra fototra mahakasika ny fanabeazana, fahasalamana, rano fisotro madio ary fidiovana. Amin’ny alàlan’ny fiaraha-miasa amin'ireo mpiara-miombon'antoka aminy, ny UNICEF dia miezaka ny hahatanteraka ireo rehetra ireo ».

Journée de l'Enfant Africain
Ireo mpandray anjara nanolo-tena tamin'ny fampiroboroboana ny zon'ny ankizy

Fifandraisana

Timothy James Irwin
Tompon'andraikitry ny serasera
UNICEF Madagascar
Fanja Saholiarisoa
Sampana Serasera sy haino aman-jery
UNICEF Madagascar

A propos d'UNICEF

L’UNICEF travaille dans les endroits les plus inhospitaliers du monde pour atteindre les enfants les plus défavorisés. Dans 190 pays et territoires, nous travaillons pour chaque enfant, partout, afin de construire un monde meilleur pour tous. 

Suivez l’UNICEF sur TwitterFacebook et Instagram