Manamafy ireo hetsika entina mamaly ny filàna atsy ho atsy eo amin’ny lafin’ny fanabeazana eto Madagasikara ny fanjakana Norvezianina sy ny UNICEF

27 Aprily 2021
Cérémonie pour l'extension du grant Norvège
UNICEF Madagascar/2021/Andrianandrasana

Antananarivo, 23 Martsa 2021 – Nohitarina hatramin’ny faran’ny taom-pianarana ny fandaharan’asa « Fanabeazana ho an’ny rehetra ». Ity programa mahakasika ankizy maherin’ny 102 000 ity dia vatsian’ny fanjakana Norvezianina vola; ary iarahan’ny Sampan-draharahan'ny Firenena Mikambana ho an'ny ankizy sy ny Fandaharan'asa maneran-tany ara-tsakafo ary ny Fikambanana iraisam-pirenena ho an’ny asa ny fanatanterahana izany any amin’ireo faritra telo marefo indrindra any atsimon’i Madagasikara. Ny tanjon’io fandaharan’asa io dia ny hanome fanabeazana tsara kalitao izay azon’ny ankizy Malagasy rehetra sitrahina.

Amin’ity fanitarana ny fandaharan’asa farany ity dia hanome vola NOK 12 tapitrisa i Norvezy (1,3 tapitrisa dolara). Izany famatsiam-bola izany dia hahafahan’ny Fikambanana iraisam-pirenena ho an’ny asa mamarana ny fanorenana sekoly fanabeazana fototra miisa 12,  amin’ny alàlan’ny fampitomboana kilasy fanampiny isaky ny sekoly, trano famakiam-boky, birao sy trano fonenana ho an’ny tale, toeram-pivoahana misaraka ho an’ny lahy sy vavy, ary koa  herinaratra mandeha amin’ny herin’ny masoandro.

« Ilay fandaharan’asa dia nahafahan’ny ankizy eto Madagasikara nandray fanabeazana tsara kokoa sady nanome toe-javatra fanararaotra ho an’ny ho avy », hoy Michel Saint-Lot, solotenan’ny UNICEF eto Madagasikara. « Rehefa mikarakara ny fanabeazana ny ankizy eto Madagasikara isika dia mandray anjara amin’ny fanorenana ity firenena lehibe ity ary mandray fepetra mba hampitsaharana ny fahantrana. »

Nanomboka ny taona 2011, ny fandaharan’asa  « Fanabeazana ho an’ny rehetra » dia nanohana fanorenana efitrano fianarana maherin’ny 400 ho an’ny sekoly any atsimo; ka sekoly maherin’ny 460 no nisitraka fanampiana teo amin’ny lafin’ny foto-drafitr’asa ho an’ny fidiovana, fampitaovana ho amin’ny fahazoana rano na fitaovana ilaina amin’ny fidiovana hafa. Ankizy maherin’ny 280 000 no mahazo sakafo any an-tsekoly ary mihoatra ny 100 000 ireo ankizy tafaverina indray tany an-tsekoly. Nandritra ny fikatonan’ny sekoly noho ny valan’aretina coronavirus dia mpianatra miisa 62 000 no nisitraka ny fampianarana famerenana amin’ny laoniny « cours de remise à niveau » tao amin’ny faritra 22, ary ireo mpiara-miombon’antoka amin’ity fandaharan’asa ity dia nizara anjara sakafo manta, ho solon’ny sakafo masaka tany amin’ny toeram-pisakafoanana any an-tsekoly.

Ambonin’izany, ity fandaharan’asa ity, hatrany am-piandohana, dia nanampy tamin’ny fananganana ivotoerana fanabeazana miisa valo, fanofanana mpampianatra any amin’ny garabola sy amin’ny sekoly fanabeazana fototra miisa 30 000, fanolorana fitaovam-pampianarana ho an’ny sekoly ambaratonga voalohany rehetra tamin’ny faritra telo any atsimo, ary vao haingana no nisy fanomezana fitaovana iatrehana ny vonjy taitra noho ny COVID-19; raha atambatra dia mpianatra mihoatra ny iray tapitrisa no nahazo tombontsoa tamin’izany.

« Ny fanabeazana dia mijanona ho sehatra fototra iasan’ny fanjakana Norvezianina eto Madagasikara. Ny fanampiana amin’ny fanorenana foto-drafitr’asa any Atsimo dia efa naharitra mihoatra ny 20 taona ary niarahana niasa tamin’ny BIT. Mbola mitohy izany ankehitriny amin’ny alàlan’ny fanorenana ivotoeram-panabeazana fanampiny mba hahafahan’ny ankizy mandeha any an-tsekoly », hoy Andreas Danevad, Ministra – Mpanolotsaina ao amin’ny Masoivoho Norvezianina.


 

Fifandraisana

Timothy James Irwin
Tompon'andraikitry ny serasera
UNICEF Madagascar
Fanja Saholiarisoa
Sampana Serasera sy haino aman-jery
UNICEF Madagascar

A propos d'UNICEF

L’UNICEF travaille dans les endroits les plus inhospitaliers du monde pour atteindre les enfants les plus défavorisés. Dans 190 pays et territoires, nous travaillons pour chaque enfant, partout, afin de construire un monde meilleur pour tous. 

Suivez l’UNICEF sur TwitterFacebook et Instagram