Lanonana fanolorana fitaovana ho an’ny ORTM sy fanaovan-tsonia ny fifanarahana fenitra ho an’ny UNICEF sy ny Ministeran’ny Serasera

04 Aprily 2023
Signature accord-cadre MCC UNICEF
UNICEF Madagascar/2023/Ramasomanana

Antananarivo, 04 aprily 2023 – Nanamafy ny fiaraha-miasa misy eo aminy sy ny ORTM sy ny UNICEF tamin’ny alalan’ny fanolorana fitaovana ahitana fitaovam-pamokarana ho an’ny Televiziona Nasionaly sy ny Radiom-pirenena. Ho takalon’izany kosa dia hisy fandaharana natokana ho an’ny ankizy sy ny tanora ao aminy ho an’ny fandaharan’ny fahita lavitra mahakasika lohahevitra tohanan’ny UNICEF mahasahana ny fanatsarana ny fampiharana ny zon’ny ankizy amin’nny ankapobeny, izany hoe ny fahasalamana, ny fanabeazana, ny fanjariantsakafo, ny fahadiovana, ny fanatsaram-piainana ary indrindra ny kolontsaina. Vonona ny hanohana ny famangian’ny mpanao gazety ny UNICEF hanitsiana ny fiombonan’antoky ny  rafitra roa tonta mba hahafahana mandrakotra sy mamory ny asa rehetra ataon’ireo mpiombon’antoka  mba hanampiana ny ankizy.

Efa nanao sonia fifanarahana fiombonan’antoka ny ORTM sy ny UNICEF tamin’ny 2022, hiarahana mampiroborobo ny zon’ny ankizy tamin’ny alalan’ny famokarana fandaharana nataon’ny ankizy sy ho an’ny ankizy, mandritra ny roambinifolo volana, nahasahana lohahevitra samihafa tohanan’ny UNICEF, miaraka amin’ny fanampian’ny Ministeran’ny Serasera sy ny Kolotsaina. Alefa amin’ny tambazotram-pirenena ireny fandaharana ireny mba ho afaka harahin’ny tanora eto amin’ny firenena.

Ankoatritzay dia nohamafisin’ny UNICEF sy ny Ministeran’ny Serasera sy ny Kolontsaina ny fiaraha-miasa tamin’ny fanamorana ireo dingana sy fifanohanana tamin’ny fanantanterahana asa iraisana tamin’ny alalan’ny fanaovan-tsonia fifanarahana fenitra nandritra ny 12 volana. Eo an-daniny, natao hikolokoloana ny fifampitokisana eo amin’ny Ministera sy ny rantsamangaikany ilay fifanarahana, ary eo ankilany kosa hahafahan’ny UNICEF mamaritra miaraka amin’ny MCC ireo tetikasa samihafa iarahana manatanteraka sy hitohizan’ny fanohanana ny fandaharan’asa laharam-pahamehana toy ny fanofanana arak’asan’ny mpanao gazety, ny fandaharan’asan’ny « jeunes reporters », ny fiaraha-miasa amin’ny Office de la Radio et de la Télévision publiques de Madagascar (ORTM) ao anatin’ny fenitra fampiroboroboana ny zon’ny ankizy eto Madagasikara.

Dotation de matériels ORTM
UNICEF Madagascar/2023/Ramasomanana

Fifandraisana

Yvanna Karim
Communication Officer
UNICEF
Abela Miarintsoa Ralaivita
Communication Officer
UNICEF

A propos d'UNICEF

L’UNICEF travaille dans les endroits les plus inhospitaliers du monde pour atteindre les enfants les plus défavorisés. Dans 190 pays et territoires, nous travaillons pour chaque enfant, partout, afin de construire un monde meilleur pour tous. 

Suivez l’UNICEF sur TwitterFacebook et Instagram