Fanambarana mikasika ilay fifaninanana ho an’ny asa an-gazety

25 Aogositra 2020
Les droits des enfants à travers les médias
UNICEF Madagascar/UN0268078/Andrinivo

Ho fanamafisana ny fandraisan’andraikitry ny haino aman-jery amin'ny fanamby ho amin’ny fampandrosoana eto amin'ny firenena ary koa hahafantarana ireo ezaka  fanatsarana ny asa fanaovan-gazety matihanina, dia misy ny lanonana tanterahina isan-taona antsoina hoe « The Media Awards ». Ny fanatontosana izany hetsika izany dia iarahan’ny  ny Ministeran'ny Serasera sy ny Kolontsaina, ny Holafitry ny mpanao gazety ary ny masoivohon’ny Firenena Mikambana sy ireo mpiara-miombon’antoka aminy mba hanolorana fankasitrahana ireo ezaka ataon’ny haino aman-jery. Noho izany, ny Ministera sy ireo mpiara-miombon’antoka aminy dia mikarakara fifaninana misokatra ho an’ny mpanao gazety rehetra tsy ankanavaka manerana ny nosy isan-taona.

FANDRAISAN’ANJARA

Ny fifaninanana dia misokatra ho an'ny mpanao gazety manana zom-pirenena Malagasy izay miasa ao anatin’ny fikambanan’ny mpanao gazety efa fanta-daza eto Madagasikara ary monina eto Madagasikara.

Ny fandraisan’anjara dia misokajy ho karazany efatra : ny tatitra an-dahatsary, ny tatitra amin’ny onjam-peo ary ny lahatsoratra an-gazety an-tsoratra na amin’ny aterineto.

Ny fandraisan’anjara dia tokony :

- Ho amin'ny teny frantsay sy Malagasy
- Ho lahatsoratra na fanadihadiana mikasika lohahevitra mafonja mba entina manasongadina ireo olana sy vahaolana momba ny fampiroboroboana ny zon'olombelona, ny zon'ny ankizy, ny fampihenana ny tsy fitoviana sy ny fanavakavahana, ny zon'ny vehivavy, ny zo hahazo fanabeazana, ny zo hahazo fahasalaman'ny taovam-pananahana sy fananahana, ny zo ara-tsakafo, ny  fangaraharana sy ny fanjakana tsara tantana, ny ady amin'ny kolikoly, ny fahasalamana, ny fiovan'ny toetrandro, ny fiarovana ny tontolo iainana, ny ady amin'ny hanoanana sy ny tsy fanjarian-tsakafo, ny fandraisan’anjaran'ny olom-pirenena, ny fampiroboroboana ny maha-izy azy ny firenena sy ny kolontsaina mampiavaka azy ary ny fanabeazana ho olom-pirenena vanona eto Madagasikara,
- Ho an’ny lahatsoratra sy / na fanadihadiana mikasika ny ankizy dia tokony hifantoka amin'ireo sehatra mifandraika amin'ny zon'ny ankizy eto Madagasikara ny fandraisan’anjara : fanabeazana, fiarovana ny zaza, ady amin'ny fampiasana ankizy, fiahiana ara-tsosialy, fahasalamana, fanovana fitondran-tena, rano, fidiovana, fanadiovana, ary / na fitondrana ny feon'ny ankizy,

- Ho an'ireo fandraisan’anjara mifandraika amin'ny lohahevitra mikasika ny fampihenana ny tsy fitoviana sy ny fanavakavahana, ny mpanao gazety dia tokony hamelabelatra momba ny fanamby mahakasika ireo endrika tsy fitoviana sy fanavakavahana samihafa izay mitranga eto Madagasikara ary koa ireo vahaolana / fanitsiana notanterahana. Amin'ny alàlan'ny fampisehoana ireo fanavahana ny lahy sy ny vavy sady mahasahana sehatra maro no anatontosana izany. Ireto lohahevitra manaraka ireto no tokony hisarihany ny sain’ny daholobe amin’izany : ny fampiroboroboana ny fitovian’ny lahy sy ny vavy, ny tohi-bely any amin'ny faritra ahitana krizy toy ny any atsimo, ny fahantrana eny an-tanàn-dehibe, ny fiantraikan'ny COVID-19 amin'ny tsy fitoviana, ny fahaiza-miaina miaraka amin'ny VIH / SIDA na koa ireo kilema ara-batana sy ara-tsaina ;

- Momba ny lahatsoratra sy / na fanadihadiana mikasika ny zon'ny vehivavy,  ny zo hahazo fahasalaman'ny taovam-pananahana sy fananahana, ny fandraisan’anjara dia tokony hifantoka amin'ireo sehatra sy olana ary vahaolana mifandraika amin'ireny zo ireny eto Madagasikara : herisetra mifototra amin'ny maha-lahy na vavy, ny fampiroboroana ny fahavitan-tenan’ny vehivavy, ny fiahiana ara-tsosialy, ny fahasalamana (fandrindrana ny fiainam-pianakaviana, ny fitondrana vohoka azo antoka, ny aretina azo amin’ny firaisana ara-nofo ary ny VIH, ...), ny fiovan’ny fitondran-tena, na ny fitondrana ny feon'ny vehivavy sy ny tanora,

- Mikasika ny zo ara-tsakafo, ny ady amin'ny hanoanana sy ny tsy fahampian-tsakafo, izay iray amin'ireo mpiantoka voalohany ny fandriampahalemana eto an-tany, ny mpanao gazety / ny fikambanan’ny mpanao gazety dia tokony hisarika sy hanaitra ny sain’ny maro momba ny lafin’ny fambolena sy toekarena manan-danja manoloana ny olana ara-tsakafo sy ny olana mikasika ny sakafo ara-pahasalamana ankehitriny. Lohahevitra mifaningotsingotra no tokony ho velabelarany amin’izany ka amin'ny fomba tsotra mora takatry ny besinimaro. Ireto ny santionany amin’ny lohahevitra manan-danja tokony hohadiadiana amin’izany : ny sakafo mahasalama, ny fambolena hahafahana miady amin’ny tsy fanjarian-tsakafo,  ny fahasalaman'ny ranomasina, ny fanjonoana tsy ara-dalàna, ny fampinfandraisana ny tontolo iainana sy ny fambolena, ny olana mifandraika amin’ny toetr'andro, ary ny “zero hanoanana”.

- Ho an'ny lahatsoratra sy / na fanadihadiana mikasika ny fahasalamana, ny fandraisan’anjara dia tokony mifantoka amin'ny olana sy ny vahaolana mifandraika amin'ny fahasalamana eto Madagasikara : ady amin'ny aretina mifindra (tazomoka, raboka, filariose lymphatique, bilarziôzy, sns) na tsy mifindra (diabeta, tosi-drà, homamiadana sy aretim-po, sns), ny fiahiana ara-pahasalamana amin'ny ankapobeny ary ny fanamafisana ny rafi-pahasalamana,

- Manaja ny etika sy fitsipi-pitondrantena eo amin’ny sehatra matihanina ary koa ny fahamaroana,
- Mikendry ny mponina amin'ny ankapobeny
 
FANDRINDRAM-POTOANA

Ny fifaninanana dia handrakotra ireo lahatsoratra nivoaka teo anelanelan'ny Janoary 2019 sy Septambra 2020. Ny mpandray anjara tsirairay dia indray mandeha ihany no afaka mandray anjara amin'ireo sokajy rehetra mitambatra.
 

LOKA

Homena ny telo voalohany ho an'ny sokajy tsirairay (radio, fahitalavitra, gazety an-tsoratra sy amin’ny aterineto) ny loka ho an'ireto lohahevitra manaraka ireto :

- Fanadihadiana tsara indrindra momba ny zon'ny zaza

- Fanadihadiana tsara indrindra momba ny ady amin'ny kolikoly sy ny fanjakana tsara tantana

- Fanadihadiana tsara indrindra momba ny fandraisan’anjaran'ny olom-pirenena

- Fanadihadiana tsara indrindra momba ny ady amin'ny herisetra mifototra amin'ny maha-lahy na vavy

- Fanadihadiana tsara indrindra momba ny fiovaovan'ny toetr'andro

- Fanadihadiana tsara indrindra momba ny fahasalamana ara-pananahana

- Fanadihadiana tsara indrindra momba ny fanabeazana ho olom-pirenena vanona

- Fanadihadiana tsara indrindra momba ny COVID-19

- Fanadihadiana tsara indrindra momba ny fampiroboroboana ny maha-izy azy ny firenena sy ny kolontsaina mampiavaka azy

- Mpanao gazety tsara indrindra ho an'ny fampandrosoana maharitra
 
Ireo mpandray anjara rehetra dia hotolorana mari-pankasitrahana tamin’ny fandraisana anjara sy fitaovana toy ny kitapo, penina, bloc-notes ary T-Shirt.

Ny fanolorana ny loka dia ho tanterahina amin'ny faran'ny taona 2020 na amin'ny fiandohan'ny 2021 (mbola ho faritana) mandritra ny lanonana lehibe iray izay hanasana  ny mpanao gazety sy ireo mpiara-mombon’antoka.

Ny mpandray anjara tsirairay dia asaina mba handefa fanadihadiana fandraisan’anjara iray araka ny sokajy izay nofidiany, amin'ny alàlan'ny mailaka na wetransfer amin'ny Birao misahana ny fandrindrana ny asa fanaovan-gazety eo anivon’ny Ministeran'ny Fifandraisana sy ny Kolontsaina (drm@mcc.gov.mg) alohan'ny 30 Septambra 2020.

Fifandraisana

Timothy James Irwin
Tompon'andraikitry ny serasera
UNICEF Madagascar
Fanja Saholiarisoa
Sampana Serasera sy haino aman-jery
UNICEF Madagascar

Momba ny UNICEF

Miasa amin'ny toerana sarotra indrindra eto ambonin’ny tany ny UNICEF mba hanatonana ireo ankizy sy tanora marefo indrindra - ary miaro ny zon'ny ankizy rehetra manerana izao tontolo izao.

Araho koa ny kaonty @UNICEFMada amin'ny  TwitterFacebook et Instagram