Fampahafantarana ofisialy ny Aika sy fanehoana ny fanambarana ny fidiran’ny tanora an-tsehatra

20 Jona 2023
Cérémonie de présentation de Aika
UNICEF Madagascar/2023/Ramahenina

20 jona 2023, Antananarivo – Naseho androany tamin’ny manam-pahefana sy ny vahoaka ny Fikambanam-be nasionaly voalohany ho an’ny rohyvoary, ny toetrandro, ary ny ady amin’ny fihitaran’ny tany efitra, antsoina hoe Aika. Fotoana ity nanehoana fa mandray anjara amin’ny resaka mifandraika amin’ny toetr’andro ny tanora mandritra Fivoriamben’ny tanora COY). Ity tetik’asa ity dia vokatry ny tohana nentin’ny UNICEF Madagasikara hahafahan’ny tanora miroso sy manolo-tena handray anjara amin’ny tetiandro momba ny toetrandro sy ny tontolo iainana.

Tamin’ny volana aprily farany teo no nivory ireo tanora maherin’ny 40 avy amina tetik’asa misehatra amin’ny resaka toetrandro, tontolo iainana ary ny rohyvoary, avy amin’ny Faritra 23 no namonjy ny lasy “bootcamp” nokarakaraina tany Antananarivo mba hamorona an’ity fikambanam-be ity. Ny hamehana mikasika ny tontolo iainana ankehitriny sy ny fahavononan’ny tanora handray anjara bebe kokoa hanarina ny fihaikana mahakasika ny tontolo iaianana no nanosika be nahatonga ny fanapahan-kevitra hanao ity fandraisana andraikitra.

Ny anarana hoe  “Aika” izay azo adika koa hoe « Antso » na hoe « mpamaritra ny asa vita », no anarana nofidiana homena ilay fikambanana. Ireto avy ny iraka ampanaoviina ny fikambanana: fampitambarana ny hetsiky ny tanora rehetra sy hanohanana ny fanoloran-tenan’ny tanora malagasy mahakasika ny fitondrana tsara tantana sy ny rariny ara-tontolo iainana no iraka noraisiny ho sahanina.

Mipetraka amin’ny maha-fivondronambe azy Aika ary mikendry ny hanohanana ny asa efa ataon’ny tanora any amin’ny faritra 24, kanefa tsy mifaninana amin’izy ireny. Paikady efatra no hiasany amin’ny taona maromaro ho avy :

-       Fahafaha-manao sy fampitaovana ny fikambanan’ny tanora

-       Famatsiam-bola sy famoronana tambatr’asa ho an’ny hetsiky ny tanora

-       Fampahafantarana ny asan’ny tanora sy fanohinana ny manam-pahefana

-       Fakan-desona avy amin’ny antontan’isa sy ny tatitry ny asan’ny tanora

Fanambarana ny fanoloran-tenan’ny tanora

Isan’ny fihaonana lehiben’ireo tanora manolo-tena ireo ny Fivoriamben’ny tanora (COY). Namory tanoran’izao tontolo izao nandritra ny herinandro nialoha ny Conférences des Parties (COP) mahakasika ny toetrandro io fihaonambe io, ka namelabelarana ireo tolo-kevitra ho an’ny mpanapa-kevitra. Nisy fakan-kevitra ifotony koa nalamina hanomanana ireo tolo-kevitra ireo. Nandray anjara tamin’ny fikaonandohan’ny firenena nandray anjara tamin’io hetsika mavitrika io Madagasikara, ary tamin’izany no namokarany ny fanambarana ny fanoloran-tenan’ny tanora taorian’ny fakan-kevitra ifotony nandraisan’ny solontena 50 tao Antananarivo sy tany amin’ny Faritra anjara. Manemitra ny asan’ny fikambanan’ny tanora te-hiasa amin’ny sehatry ny toetr’andro io tahirin-kevitra io.

 Momondrona hery hampitombo be ny fiantraikan’ny asa

Manokatra varavarana ho an’ny fiombonan’antoka sy fanohanana ny fikambanana ary ny olom-pirenena rehetra maniry hitondra ny anjara birikiny ny Aika. Momba izany fomba fijery izany ny UNICEF sady miditra an-tsehatra amin’ny fanohanana ny tambazotran’ny tanora toa an’i AIKA izay hery manova eo anatrehan’ny fihaikana manoloana ny fiovan’ny toetr’andro na ny eny ifotony, na eo amin’ny firenana na ny iraisam-pirenena.

Serasera Aika: aika.alliance@gmail.com ; +261 34 90 116 50

Photo de famille Aika
UNICEF Madagascar/2023/Razafindralambo
Assistance Aika
UNICEF Madagascar/2023/Razafindralambo
Certificat Aika
UNICEF Madagascar/2023/Razafindralambo

Fifandraisana

Timothy James Irwin
Tompon'andraikitry ny serasera
UNICEF Madagascar

A propos d'UNICEF

L’UNICEF travaille dans les endroits les plus inhospitaliers du monde pour atteindre les enfants les plus défavorisés. Dans 190 pays et territoires, nous travaillons pour chaque enfant, partout, afin de construire un monde meilleur pour tous. 

Suivez l’UNICEF sur TwitterFacebook et Instagram