Famaranana ny atrikasa isam-paritra ho fanohanana ny famaritana ny fanavaozana laharam-pahamehana ho an'ny fanavaozana ny fanabeazana fototra eto Madagasikara, Burundi ary Djibouti.

28 Jolay 2023
atelier régional en appui à la définition de la réforme prioritaire pour la transformation de l’éducation de base à Madagascar
UNICEF Madagascar/2023/Andriantsoarana

Antananarivo, Zoma 28 Jolay 2023 –- Ao anatin’ny fanatsarana ny fanabeazana fototra, ny fitondram-panjakana malagasy, ny fiaraha-miombon’antoka maneran-tany amin’ny sehatry ny fanabeazana (SME/GPE) ary ny UNICEF, dia nikarakara atrik’asa isam-paritra nampivondronana mpiara-miombon'antoka amin'ny sehatry nhy fanabeazana avy any Madagasikara, Burundi ary Djibouti ny 24 hatramin’ny 28 jolay 2023 teo. Ny roa andro farany dia natrehan’i Ramatoa Marie Michelle SAHONDRARIMALALA, Minisitry ny Fanabeazam-pirenena eto Madagasikara, sy ny Profesora François HAVYARIMANA, Minisitry ny Fanabeazam-pirenena sy ny fikarohana siantifika any Burundi izany fotoam-piasana izany.

Ilay atrikasa dia mikendry ny hanamafisana ny fandinihana, ny fifampizarana traikefa eo amin'ireo mpandray anjara ary ny fahaiza-manaon'ireo firenena mandray anjara, mba hamolavolana fifanekena fiaraha-miasa nasionaly mifototra amin'ny maodely vaovaon’ny (SME/GPE). Mampiaty ny dingana famolavolana izany fifanekena izany ary mampivondrona mpisehatra samihafa ao anatin’ny sehatra, ho amin'ny fanavaozana laharam-pahamehana ny fanabeazana, entina manavao ny rafi-panabeazana mandritra ny dimy taona ho avy. Ny asa nandritra ny atrikasa dia nifototra tamin’ny fisaintsainana sy ny fahalalana azo mialoha vokatry ny famakafakana ireo lafin-javatra mahasoa amin’ny fiovan’ny rafi-panabeazana, izay tarihin’ny mpiara-miombon’antoka toy ny Ivotoerana Iraisam-pirenena momba ny Fandrindrana ny Fanabeazana (Institut International de la Planification de l’Education (IIEP) an’ny UNESCO, raha ny momba an’i Madagasikara no asian-teny. Fanampin'izany, ny fanolorana ny traikefa nahomby niainan’i Côte d'Ivoire mikasika ny Fifanarahana fiaraha-miasa dia nanampy tamin'ny fampivelarana ny fahatakarana bebe kokoa ny dingana sy ny fandinihan’ny firenena tsirairay, mba hanombohana ny fanovana ny rafitra ananany.

“Ny Fiaraha-miombon’antoka manerantany amin’ny sehatry ny fanabeazana (“Partenariat mondial pour l’éducation″(GPE) dia miarahaba ireo mpandray anjara tamin’ny atrikasa izay nahitana dinika sy fifanakalozana nahitam-bokatra tsara teo amin’i Madagasikara, Burundi ary Djibouti”, hoy i Jo Bourne, Tale Teknika ao amin’ny GPE. "Ny fanohanan'ny GPE an'ireo firenena telo ireo nandritra ny taona maro dia mikendry ny hahazoana antoka fa betsaka kokoa ny ankizy afaka mianatra sy mahazo fanabeazana tsara kalitao. Ny fifanakalozan-kevitra tao anatin'izay telo andro izay dia nampiseho fa ireo firenena mpiara-miombon'antoka amin'ny GPE dia tapa-kevitra ny hiady amin'ny krizy ara-panabeazana amin'ny fomba mahomby ary hamantatra ireo fanavaozana laharam-pahamehana, entina manomboka ny fanavaozana ny rafi-pampianarana. »

Ny (PME/GPE) dia miasa any amin'ny firenena miisa 90 ambany fidiram-bola mba hanampiana azy ireo amin'ny fananganana rafitra fanabeazana matanjaka sy manana tohibely kokoa, mba hanavaozana ny fanabeazana sy hanomezana fanabeazana manara-penitra ho an'ny ankizy rehetra, zazavavy sy zazalahy. Ny paikady fanohanan’ny GPE dia mifototra amin'ny drafitra GPE 2025, izay mikendry ny hanohanana ireo firenena mpiara-miombon'antoka amin'ny fanatontosana fiovana maharitra, amin'ny alàlan'ny fangatahana fanampiana eo amin'ny sehatra iraisam-pirenena sy eo an-toerana ho an'ireo fanavaozana sy hetsika laharam-pahamehana.

Tamin'ny fiafaran'ny atrikasa dia naneho ny fahafaham-pony ireo firenena mpandray anjara tamin'ny fahafahan'izy ireo namolavola fomba entina mandinika mba hanampiana azy ireo amin’ny fandrafetana amin'ny fomba voarafitra kokoa sy voakendry kokoa ny fanavaozana laharam-pahamehana ilain’izy ireo.

Fifandraisana

Timothy James Irwin
Tompon'andraikitry ny serasera
UNICEF Madagascar

A propos d'UNICEF

L’UNICEF travaille dans les endroits les plus inhospitaliers du monde pour atteindre les enfants les plus défavorisés. Dans 190 pays et territoires, nous travaillons pour chaque enfant, partout, afin de construire un monde meilleur pour tous. 

Suivez l’UNICEF sur TwitterFacebook et Instagram