Andro maneran-tany ho an’ny toeram-pivoahana – Ny Faritra Androy dia an-dalam-pivoarana ho lasa faritra ODF voalohany voamarina eto Madagasikara

26 Novambra 2021
Toilettes dans le Sud
UNICEF/UN0263222/Ramasomanana

Antananarivo, 26 novambra 2021 – Fankalazana lehibe ho an’ny UNICEF ny Andro maneran-tany ho an’ny toeram-pivoahana, nohon’ny andraikitra sahaniny mahakasika ny fitarihana ny ady amin’ny fanaovana maloto an-kalamanjana. Niara-nientana tamin’ny tompon’andraiki-panjakana any amin’ny Faritra Androy ny UNICEF sy ny Minisiteran’ny Rano sy ny Fidiovana ary ny Fahadiovana (MEAH) tamin’ity taona ity indrindra, entina manamarika izany fotoana izany. Tsy izany tokoa mantsy fa mikendry ny ho lasa faritra afaka tanteraka amin’ny fahazaran-dratsy amin’ny fanaovana maloto an-kalamanjana « ODF » voamarina voalohany eto Madagasikara ny Faritra Androy mialohan’ny faran’ny taona 2021. Nisy ny atrik’asa fakan-kevitra mahakasika ny toetoetran’ny distrikan’Ambovombe amin’ny lafiny ara-pahasalamana. Ny tanjona tamin’izany dia ho fampandraisan’andraikitra ireo tompon’andraikitra ara-panjakana rehetra nanatrika, indrindra ny Governoran’ny Faritra, ny Prefen’ny Faritra, ny solontenan’ny andrim-panjakana sasany, ny Ben’ny Tanànan’ny kaominina sasany ary ny Sefo fokontany amin’ny faritra manodidina.

Eny tokoa, na dia voamariky ny hain-tany sy ny mosary aza ny Faritra Androy dia mivoatra miha-tsara hatrany ny toe-tsaina sy fomba fanao mahakasika  ny fampiasana lavapiringa sy toerana fivoahana mahasalama ary madio ao an-toerana. « Tafiditra ao anatin’ny fomba amam-panao sy ny fenitra ara-piarahamonina azo ekena hatramin’ny nisian’ny foko izany fomba fanao izany. Misy mihitsy aza ny finoana milaza fa fady ny mihady ny tany izay fananan’ny razambe ka fady noho izany ny manisy diky ao. Nanova ny toe-draharaha anefa ny  fidirana an-tsehatry ny UNICEF sy ireo mpiara-miombon'antoka aminy. Nisy fanentanana notontosaina tamin’izany  entina mampahafantatra ny mponina momba ny tombontsoa azo avy amin’ny fampiasana toerana fivoahana madio sy tsy misy fofona », hoy ny Governoran’ny Faritra, Dr Soja Lahimaro.

Hita tamin’ny fanadihadiana nataon’ny MICS 2018 fa eo amin’ny 10 tapitrisa ny Malagasy, na efa ho 40%-n’ny mponina, no mbola manao maloto eny an-kalamanjana, ka ny ankamaroan’izy ireo dia any amin’ny faritra Androy, any atsimo avokoa. Miteraka olana maro ny zava-misy any an-toerana ka lasa sakana amin’ny fampandrosoana; anisan’izany indrindra ny fiparitahan’ny aretim-pivalanana na ny fahalotoan’ny rano; ny rano anefa dia tena sarotra hita amin’iny faritra iny.

Nisongandina ny vokatra hita nanomboka tamin’ny volana jolay 2021 satria kaominina maherin’ny 18 no nampitsahatra ny fahazaran-dratsy manao maloto an-kalamanjana ary nodiovina nanomboka ny volana oktobra; ka mahatratra 38 araka izany ny isan'ny kaominina nahazo mari-pankasitrahana ODF tamin'ny Novambra. Mitohy hatrany ny fandraisan’andraikitry ny UNICEF sy ireo mpiara-miombon’antoka aminy ary mihitatra izany, entina manatratra ireo kaominina ambiny miisa roapolo eo hoe; ny tanjona dia ny hahatonga ny Faritra Androy ho voalohany manerana an’i Madagasikara amin’ny fahazoana ny mari-pankasitrahana ODF. « Tao anatin'ny 8 herinandro teo dia niova tanteraka ny fahazarana tao an-tanànako. Manamboatra trano fivoahana ho azy manokana ny isan-tokantrano, ka manampy amin’ny fanapariahana ilay fomba fanao izany no sady mamporisika ny mpiara-monina hanaraka izany ihany koa », hoy ny Ben’ny Tanànan’ny Kaominina Ambondro, iray amin’ireo kaominina voahosotra ho ODF vao haingana.

 

Fifandraisana

Timothy James Irwin
Tompon'andraikitry ny serasera
UNICEF Madagascar
Lalaina Ralaiarijaona
Misahana ny serasera
UNICEF Madagascar

A propos d'UNICEF

L’UNICEF travaille dans les endroits les plus inhospitaliers du monde pour atteindre les enfants les plus défavorisés. Dans 190 pays et territoires, nous travaillons pour chaque enfant, partout, afin de construire un monde meilleur pour tous. 

Suivez l’UNICEF sur TwitterFacebook et Instagram