Andro maneran-tany ho an’ny ankizy: Manome sehatra ny ankizy amin’ny alàlan’ny fandaharana Demokr’Ankizy ny UNICEF Madagascar ary manatevin-daharana ny hetsika Going Blue maneran-tany.

19 Novambra 2021
Demokrankizy 2021
UNICEF Madagascar/2021/Andrianandrasana

Antananarivo, faha 20 Novambra 2021 - Ankalazaina isan-taona isaky ny faha 20 Novambra ny Andro maneran-tany ho an’ny ankizy. Ity daty manan-danja ho an'ny UNICEF ity dia natao ankalazana ny tsingerin-taonan'ny fankatoavana ny Fifanarahana Iraisam-pirenena momba ny zon'ny ankizy. Tamin'ny fiafaran’izany fifanarahana izany no nampanantenana ny ankizy tsirairay fa manana zo ho salama, hobeazina, sy harovana izy ireo ; fa koa hanana anjara amin’ny hoavy tsara sy hanana zo henoin-teny.

 « Ny Andro maneran-tany ho an’ny ankizy dia andro fanentanana ho an’ny UNICEF mba handraisana anjara amin’ireo hetsika mivaingana entina mampahatsiahy amin’ny rehetra ny maha zava-dehibe ny fampiroboroboana sy fanajana ny zon’ny ankizy. Asongadina kokoa noho ny hatramin’izay izany firotsahana an-tsehatra izany satria tsy maintsy miatrika fanamby maro ireo ankizy eto Madagasikara vao afaka misitraka ny zony fototra », hoy ny solontenan’ny UNICEF Jean-François Basse. Raha ny marina, mba hahatsapantsika ireo fanamby ireo, dia indro averina amintsika ireto tarehimarika vitsivitsy ireto, izay nivoaka tamin'ny fanadihadiana MICS tamin’ny taona 2018:

• Mahakasika ny fanabeazam-pirenena:

     > Zaza 1 amin'ny 2 eo anelanelan’ny 13 sy 15 taona no tsy afaka namarana ny sekoly fanabeazana fototra;

     >  Ankizy 3 amin'ny 10 no miala an-tsekoly amin'ny fiafaran'ny taona voalohany amin'ny sekoly ambaratonga fototra;

 

• Mahasika ny fahazoana fitsaboana:

     > Ankizy 2 (12 hatramin’ny 23 volana) amin'ny 3 no tsy mahazo ireo vaksiny fototra: BCG, Polio 3, DTP3, kitrotro;

     > 60 amin’ny 1000 ny taham-pahafatesan'ny zaza (raha tokony ho 25 amin’ny 1000) ary 22 amin’ny 1000 ny taham-pahafatesan'ny zaza vao teraka (raha tokony ho 12 amin’ny 1000)

 

• Mahakasika ny fahazoana rano, fahadiovana ary fidiovana:

    > Olona 2 amin'ny 3 monina any ambanivohitra no tsy afaka misitraka rano avy amin’ireo tobin-drano nohatsaraina;

    > Olona 3 amin'ny 10 ihany no manana fitaovana fanasana tanana amin'ny savony.

 

• Mahakasika ny fanjarian-tsakafo:

      > Zaza latsaky ny 5 taona 1 amin'ny 2 no mijaly noho ny tsy fanjarian-tsakafo maharitra (kely loatra ny vatany raha oharina amin'ny taonany);

 

• Mahakasika ny fiahiana ara-tsosialy:

     > 1,5%-n’ny ankizy monja no misitraka fiantohana ara-pahasalamana, ary ny 1,8%-n’ny mponina ihany no nahazo tombotsoa tamin’ny fanampiana ara-bola.

     > Ankizy 3 amin'ny 4 eto Madagasikara no iharan’ny fahantrana marolafy, izany dia maneho fa tsy afaka misitraka farafahakeliny roa amin’ireo zony izy ireo (toy ny fahazoana fanabeazana sy fitsaboana, sns...); ary ankizy 1 amin'ny 4 no tsy afaka misitraka ny 4 amin’ireo zony.

 

     Ho an’ity taona ity dia hetsika roa no hanamarika ity andro ity ho an’i Madagasikara; tsy inona izany fa ny fandaharana Demokr’Ankizy sy ny hetsika maneran-tany Going Blue.

Demokr’ankizy - ny zo handray anjara sy haneho hevitra -

Ny fandaharana Demokr’Ankizy, izay novolavolain’ny ankizy manontolo sy natao ho an’ny ankizy, ary nosantarin’ny UNICEF Madagascar, dia halefa amin’ny fahitalavitra TVM sy VIVA ary ao amin’ny pejy facebook UNICEF Madagascar ny 21 novambra izao manomboka amin’ny 4 ora tolakandro. Zaza dimampolo teo ho eo tokoa mantsy, izay avy amin’ireo faritra rehetra eto Madagasikara no afaka nitafatafa mivantana tamin’ny Filohan’ny Repoblika teny amin’ny Lapam-panjakana Iavoloha. Ankizy 6 ka hatramin'ny 18 taona, manana fahasembanana, manana ray aman-dreny tokan-tena, kamboty na koa an-dalam-piverenana indray eo anivon’ny fiaraha-monina, no afaka nametraka fanontaniana mahakasika ny zon’izy ireo, ny fahasalamana taorian'ny valan’aretina COVID-19, ny tontolo iainana na koa ny fahafahana mahazo fanabeazana, izay zo fototra ho an'ny ankizy tsirairay.

 

Going blue – Fanehoana ny fahavononan’ny UNICEF Madagascar

Nanatevin-daharana ny hetsika Going Blue maneran-tany ihany koa i Madagasikara. Mba hanehoana ny fanohanana ny zon'ny ankizy, dia toera-mana-tantara iray no hohazavaina amin’ny loko mangan'ny UNICEF. Ho an’i Madagasikara, dia ny Rovan’i Manjakamiadana no hiravaka ny lokon’ny UNICEF, izay nahazoana alàlana tamin’ny fiadidiana ny Repoblika sy ny Minisiteran’ny Serasera sy ny Kolontsaina. Isan-kariva, mandritra ny herinandro iray manontolo, izany hoe nanomboka ny 19 ka hatramin’ny 26 Novambra ho avy izao dia ho isan’ireo trano hafa manerana izao tontolo izao ny Rovan’i Manjakamiadana, entina maneho ny firotsahana an-tsehatra ho amin’ny fampiroboroboana ny zon’ny ankizy.

 

enfant dessinateur

enfant dessinateur

Enfant avec un handicap

Enfant avec un handicap

Le Président de Madagascar avec les enfants demokrankizy

Le Président de Madagascar avec les enfants demokrankizy

Lova Renée en animatrice

Lova Renée en animatrice

 

 

Fifandraisana

Timothy James Irwin
Tompon'andraikitry ny serasera
UNICEF Madagascar
Lalaina Ralaiarijaona
Misahana ny serasera
UNICEF Madagascar

A propos d'UNICEF

L’UNICEF travaille dans les endroits les plus inhospitaliers du monde pour atteindre les enfants les plus défavorisés. Dans 190 pays et territoires, nous travaillons pour chaque enfant, partout, afin de construire un monde meilleur pour tous. 

Suivez l’UNICEF sur TwitterFacebook et Instagram