Vaozara miady isan'andro ho an'ny zanany vavy izay tratry ny tsy fanjarian-tsakafo mahery vaika

Vaozara miady isan'andro ho an'ny zanany vavy izay tratry ny tsy fanjarian-tsakafo mahery vaika

Abela Ralaivita
Vaozara et sa fille Tsikivy
UNICEF Madagascar/2020
13 Oktobra 2020

« Tsy maintsy ataoko izay hahalavorary ny fahasalaman’ny zanako, » hoy i Vaozara Mamisoa, 31 taona, manambady ary manan-janaka enina. Na eo aza ny tahony momba ny valanaretina COVID-19 dia mandeha roa ambin'ny folo kilometatra izay manasaraka ny tranony sy ny tobim-pahasalamana ao Maroalipoty any atsimon'i Madagasikara i Vaozara isa-kerinandro. Raha ny marina, ny zanany vavikely valo volana Tsikivy dia tratry ny tsy fanjarian-tsakafo mahery vaika ary mahazo fitsaboana maimaim-poana izy ao amin’io toeram-pitsaboana io.

Ho fandraisan’andraikitra feno amin'ny maha-reny azy, i Vaozara dia vonona hanao ny zavatra rehetra tokony hatao mba hahasitrana haingana ny zanany araka izay tratra. « Ankoatra ny fitsaboana azony ao amin'ny tobim-pahasalamana dia manohy mampinono ny zanako aho. Izany mantsy dia manampy amin'ny fanamafisana ny hery fiarovan’ny vatany izay tena ilaina mandritra izao vanim-potoana izao, » hoy i Vaozara. Miezaka mafy ihany koa izy mba hampiharana ireo fihetsika sakana sy hiarovana ny fianakaviany amin'ny coronavirus na dia mbola tsy tratry ny valanaretina aza ny tanàna misy azy.

Ho an'ny ankizy tsirairay, sakafo ara-pahasalamana.
Ho an'ny ankizy tsirairay, # Mama1000ay.