Tsy mora ny mamonjy ireo mponina any amin'ny faritra saro-dalana sy mitokana

Tantara an-tsary ny fanamby atrehin'ireo mpisehatra amin'ny sehatry ny rano, fanadiovana sy fidiovana, anisan'izany ny UNICEF, mba hanafainganana ny ady amin'ny fanaovana maloto an-kalamanjana any amin'ny Faritra Analanjirofo.

Abela Ralaivita
Eulalie (à droite), Volontaire des Nations Unies (VNU) Spécialiste National et WASH Officer à l’UNICEF, accompagnée par les partenaires, en train de franchir une montagne escarpée sur la route menant vers le village d’Analabe, dans le nord-est de Madagascar.
UNICEF/UN0748709/Andrianandrasana
08 Desambra 2022