Tandidomin-doza ny ain’ny ankizy marefo any atsimo atsinanana noho ny tsifanjariantsakafo

Tombanana ho 115,000 ireo ankizy mila fitsaboana noho ny tsifanjariantsakafo mahery vaika nihatra taminy tamin’ity taona 2023 ity

Abela Ralaivita
Soa, emmenant ses jumeaux (sept mois) atteints de malnutrition aigüe au centre de santé d’Anosy Tsararafa, dans le sud-est de Madagascar.
UNICEF/UN0794136/Andriantsoarana
08 Martsa 2023