Rivodoza Batsirai, mandray andraikitra ny UNICEF ho fiatrehana ireo vonjy taitra voalohany

-

Lalaina Ralaiarijaona
Donation d'équipements dans le Sud Est de Madagascar
UNICEF Madagascar/2022
22 Febroary 2022
Préparation des équipements dans le cadre d'une donation
UNICEF Madagascar/2022

Ny rivodoza Batsirai dia nitarika fahafatesan'olona 121 ary traboina efa ho 144 000 manerana an'i Madagasikara. I Jimmy, tompon’andraikitra WASH ho an’ny distrika 5 any atsimo atsinanan’ny nosy, dia nizara ny zavatra niainany taorian’ity loza mahery vaika izay tsy mbola fahitany hatrizay ity.

Handeha ho any Farafangana i Jimmy, niverina avy amin’ny iraka fanombanana tany amin’ny distrikan’i Vondrozo. Hatramin’ny nandalovan’ny rivodoza Batsirai dia tsy azo nandehanana intsony tany Vondrozo noho ny fiakaran’ny rano sy ny fahatapahan-dalana maro. I Jimmy dia anisan’ny delegasiona voalohany, niaraka tamin’ireo manam-pahefana any an-toerana, tonga tany mba hanokatra ny làlana makany amin’izany faritra izany. « Tao anatin’ny 7 ora no nanaovanay izany halavirana izany, raha toa ka 2 ora sy sasany no nahavitana azy teo aloha. Mihena tsikelikely ny rano ary manomboka manarina ny fiainany ireo olona nafindra toerana, » hoy izy. Ny iraka ataony dia mikasika ny fanombanana ireo fahasimbana sy ny asa fiatrehana mba hilazana mahakasika ireo hetsika fanarenana izay tokony ho tanterahina.

Efa ela be talohan’ny namelezan’ilay rivodoza ny morontsiraka Atsimo Atsinanana no nanomboka ny asan’i Jimmy. Ny UNICEF, amin'ny maha-mpitarika ny vondrona WASH azy amin'ny fotoanan'ny hamehana, dia nandray andraikitra raha vao vantany nivoaka ny filazana fahamailoana voalohany, tamin’ny alàlan’ny fanavaozana ny drafi-piatrehana ny tsy ampoizina eny anivon’ny faritra, ny fanombanana ny tahiry enti-miomana mialoha na ny fanomanana ireo toerana fialofana sy toby fampiantranoina.

« Tena zava-dehibe ny fahazoana rano, fanadiovana sy fidiovana any amin'ireo toby fandraisana tra-boina. Noho izany dia nanohana ny Minisiteran’ny Rano sy Fanadiovana ary Fidiovana izahay tamin’ny fametrahana trano fivoahana vonjimaika, tobin-drano ary fametrahana trano fidiovana », hoy i Jimmy.

Ho an'i Heliane, vehivavy sembana ary manan-janaka 2 vavy, dia toy ny famonjena io fanohanana avy amin'ny UNICEF io. « Noho ny rivodoza BATSIRAI dia dibo-drano ny tranoko ka nafindra amin’ity toby ity aho. Noho ny fanohanan'ny UNICEF dia nahazo siny, savony iray, vera ary siny fasiana rano aho. Ankoatra izay dia natsangana ny trano fidiovana natao manokana ho an’ny vehivavy, » hoy ny ny filazany.

Kanefa, tsy tsara hatrany ny fandraisan’ireo tra-boina izany iraka izany ka nisikina herim-po sy faharetana i Jimmy mba hanomezana toky ireo mpiray tanindrazana aminy. « Laharam-pahamehana ny fanomezana kojakojan-tokantrano entina miantoka fidiovana, fanadiovana ary fahazoana rano. Tsy ireo foana no laharam-pahamehana ho an’ireo olona nafindra toerana na tra-boina, izay manana filàna fototra toy ny vary. Nopotehin’i Batsirai tanteraka ny voly, » hoy i Jimmy.

Hatramin'ny nandalovan'ilay rivodoza dia nitohy ny fanolorana kit WASH. Kits miisa 1000 izao no efa nozaraina tamin’ny distrika 3 amin’iny faritra Atsimo Atsinanana iny.

 

Eliane
UNICEF/UN0589195
Heliane, vehivavy sembana ary manan-janaka 2 vavy nisitraka ireo fanohana avy amin'ny UNICEF
Maison détruite par Batsirai
UNICEF/UN0592970/Raharinaivo
Toeram-ponenana ravan'ny rivodoza
Remise de kits WASH dans un site d'hébergement
UNICEF/UN0593023/Raharinaivo
Fizarana fitaovana ho an'ny traboina tao aorian'ny fandalovan'ny rivodoza Batsirai