Omena fahafahana hahomby ny zatovovavy ary havaozina ny fanabeazana eto Madagasikara

Zatovovavy malagasy iray amin’ny efatra ihany no mahavita fiaranana ambaratonga faharoa, i Jocelyne sy ireo namany dia mampiseho ny fahavononany hianatra sy hanohy ny fianarany, na dia eo aza ny fanamby maro.

Abela Ralaivita
Jocelyne accompagnée de deux de ses camarades de classe à la sortie des cours, lors de la rentrée scolaire 2023-2024.
UNICEF/UNI441066/Andriantsoarana
02 Oktobra 2023