Ny fiofanana momba ny fampianarana mampiaty dia mandinika ny filàn'ny ankizy sy ny mampiavaka azy

Ny fampiharana ny Back To School & Learning na « Miverina an-tsekoly sy mianatra » dia ahafahan'ny mpampiofana 40 mahazo fampivoarana ny fahaiza-manao mahakasika ny lohahevitra Fanabeazana Mampiaty izay miantoka ny fampitomboana ny fisitrahana fanabeazana

Floriel Sahoa
Lova résume en quelques mots la séance de formation de la veille
UNICEF Madagascar/2022/Sahoa
31 Oktobra 2022