Ny asa eo amin'ny sehatra sosialy dia zavatra tiana manokana ary fanoloran-tena ho an’ny hafa.

Tena misy tokoa ankehitriny ny fanamaroana ireo asa amin'ny sehatry ny asa sosialy, araka ny hita amin’ny alàlan’ireto vehivavy mpiasa sosialy efatra ireto izay manome aingam-panahy ny asan’izy ireo.

Nangonin'i Sitraka Razafinjatovo, nosoratan'i Ny Hasina Ramahenina
Travailleur social
UNICEF/UN0252270/Alida
15 Martsa 2024