Nirehareha i Bernadette fa afaka manolotra ny zanany fahafahana ho salama tsara

Nirehareha i Bernadette fa afaka manolotra ny zanany fahafahana ho salama tsara

Abela Ralaivita
Bernadette contente son fils est en bonne santé
UNICEF Madagascar/2020
05 Jona 2020

Rovasoa Bernadette, 23 taona, dia "reny tena mendrika". Vao nahazo ny takelaka fanamarinana ny fahavitan’ireo vaksiny rehetra ny zanany lahy. "Faly aho fa afaka manolotra ity zanako ity izao fahafahana ho salama izao na dia teo aza ny toe-javatra misy ankehitriny," hoy izy taorian'ny nahazoany ny fankasitrahana avy amin'ny mpiasan'ny fahasalamana ao Maroalipoty. Ny fahazoan’ny vehivavy sy ny zaza tolotra ara-pahasalamana eny anivon’ny tobim-pahasalamana dia iray amin'ireo anton-javatra lehibe hiantohana ny fahasalamana sy ny sakafo ara-pahasalamana. Ny UNICEF, miaraka amin'ireo mpiara-miombon’antoka aminy sy ny mpamatsy vola toa an'i Takeda, dia manohana ny rafitra ara-pahasalamana eto Madagasikara mba hiantohana ny fitohizan'ireo tolotra fototra ara-pahasalamana ho an'ny reny sy ny zaza.

Ho an'ny ankizy tsirairay, ny fahasalamana.

Ho an'ny ankizy tsirairay, # Mama1000ay.