Mpiasa misahana ny fanjariantsakafo eny anivon’ny fiarahamonina

Andry manokana ho an’ny fitomboan’ny zazakely eny anivon’ny fiarahamonina

Safidinantenaina Randriamitantsoa
Jacqueline RAZAFINIRIANA, Agent communautaire de nutrition en pleine séance de périmètre brachial
UNICEF Madagascar/2023/Randriamitantsoa
16 Oktobra 2023